Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce metastáz malobuněčného kacinomu v lymfatických uzlinách v mediastinu 
pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů a SPECT/CT


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

69letá pacientka prodělala odstranění rezistence ze stěny žaludku. Histologicky se jednalo o karcinoid. V rámci stagingu tohoto nádorového onemocnění byl proveden také rtg snímek srdce + plic, kde se zobrazilo ložiskové zastínění v dolní části pravého plicního hilu o průměru 27 mm. Následovalo CT hrudníku s bolusem kontrastní látky, které detekovalo kulovité ložiskové zastínění o rozměrech 26 x 23 x 22 mm s výraznou hypervaskularizací v dolní části pravého plicního hilu. Dále bylo popsáno několik lymfatických uzlin o rozměrech 8 x 12 mm v mediastinu, které byly hodnoceny jako normální. V závěru vyšetření rentgenolog uvedl, že na prvním místě je nutno pomýšlet na metastázu karcinoidu. Při následné bronchoskopii se objevila infiltrace dolního bronchu vpravo. Z odebraného vzorku patolog zjistil, že se jedná o malobuněčný karcinom. V rámci dalšího stagingu onemocnění pacientka absolvovala scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze doplněna o SPECT/CT dutiny hrudní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Mediacal Systems) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila kulaté ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v dolní části pravého plicního hilu a několik menších, splývajících ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v oblasti středního mediastina vlevo od střední čáry a na rozhranní dolního a horního mediastina. Závěr scintigrafie zněl: primární ložisko malobuněčného karcinomu v dolní části pravého plicního hilu a metastázy v lymfatických uzlinách ve středním a na rozhranní dolního a středního mediastinu. Následovala chemoterapie a radioterapie. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na celotělové scintigrafii a na SPECT/CT dutiny hrudní za 4 hodiny po aplikaci vykreslilo kulaté ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v dolní části pravého plicního hilu o průměru 23 mm a několik menších, splývajících ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v oblasti středního mediastina vlevo od střední čáry a na rozhranní dolního a horního mediastina. Závěr: primární ložisko malobuněčného karcinomu v dolní části pravého plicního hilu a metastázy v lymfatických uzlinách ve středním a na rozhranní dolního a středního mediastina.


Závěr

Scintigrafie + SPECT/CT s 111In-pentetreotidem umožnila nově odhalit drobné metastázy malobuněčného karcinomu v lymfatických uzlinách v mediastinu, které na CT hrudníku nebyly zvětšené a tudíž byly hodnoceny jako normální. SPECT/CT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí. 


Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.

/Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /Obr. 2. SPECT dutiny hrudní.

/Obr. 2. SPECT dutiny hrudní. /Obr. 3. SPECT dutiny hrudní, koronární řezy.

/Obr. 3. SPECT dutiny hrudní, koronární řezy. /Obr. 4. SPECT dutiny hrudní, sagitální řezy.

/Obr. 4. SPECT dutiny hrudní, sagitální řezy. /Obr. 5. SPECT dutiny hrudní, transverzální řezy.

/Obr. 5. SPECT dutiny hrudní, transverzální řezy. /Obr. 6. SPECT dutiny hrudní, koronární řezy.

/Obr. 6. SPECT dutiny hrudní, koronární řezy. /Obr. 7. CT dutiny hrudní, koronární řez.

/Obr. 7. CT dutiny hrudní, koronární řez. /Obr. 8. SPECT dutiny hrudní, koronární řez.

/Obr. 8. SPECT dutiny hrudní, koronární řez. /Obr. 9. SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řez, fúze obrazů.

/Obr. 9. SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řez, fúze obrazů. /Obr. 10. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny hrudní, transverzální řezy

/Obr. 10. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny hrudní, transverzální řezy /Obr. 11. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny hrudní, sagitální řezy

/Obr. 11. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny hrudní, sagitální řezy /Obr. 12. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny hrudní

/Obr. 12. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny hrudní /Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-
495834552
fax.: +420-
495834512
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz