Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zobrazení somatostinových receptorů v metastazujícím karcinoidu pomocí scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem před léčbou analogy somatostatinu

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

56letý pacient vyhledal lékaře pro několik měsíců trvající bolesti břicha. Zobrazovací metody (UZ, CT a MR) zjistily ložisko maligního vzhledu v pankreatu s infiltrací peripankreatických lymfatických uzlin a infiltraci stěny duodena. Histologicky se jednalo o maligní karcinoid. Odpady kyseleny 5-hydroxyindoloctové (5-HIO) do moči byly normální. Pacient podstoupil totální pankreatektomii s odstraněním části duodena, splenektomii a cholecystektomii. O čtyři roky později se na kontrolní MR zjistila několik ložisek v játrech a bylo vysloveno podezření na metastázy karcinoidu v játrech. Následovala scintigrafie s 111In-pentetreotidem s cílem dokončit restaging maligního karcinoidu a prokázat přítomnost somatostinových receptorů v jaterních ložiscích před zvažovanou paliativní léčbou analogy somatostatinu a interferonem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní a jater. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila v pravém jaterním laloku několik ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů, jejichž velikost se pohybuje mezi 2 – 4 cm (tj. jaterní metastázy karcinoidu) a dále se nově zobrazilo drobné ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v epigastriu vlevo laterálně o průměru 15 mm, v.s. metastáza v lymfatické uzlině.
Vzhledem k pozitivitě somatostatinových receptorů byla nasazena kombinovaná léčba analogy somatostatinu a interferonem.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na celotělové scintigrafii a na SPECT/low dose CT za 4 hodiny po aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu se zobrazilo v pravém jaterním laloku několik ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů, jejichž velikost se pohybuje mezi 2 – 4 cm a dále se nově zobrazilo drobné ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v epigastriu vlevo laterálně o průměru 15 mm. 


Jinde nebylo zachyceno ložisko s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: metastázy karcinoidu v pravém jaterním laloku a drobná metastázy karcinoidu v epigastriu vlevo ventrálně, v.s. v lymfatické uzlině.


Závěr

Scintigrafie + SPECT/low dose CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem umožnila prokázat vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v jaterních metastázách a nově identifikovat drobnou metastázu v epigastriu, což umožnilo podat paliativní kombinovanou léčbu analogy somatostatinu a interferonem. SPECT/low dose CT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí.Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)

/Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /Obr. 2. SPECT jater, koronární řez. Metastázy karcinoidu v játrech

/Obr. 2. SPECT jater, koronární řez. Metastázy karcinoidu v játrech. /
Obr. 3. CT jater, koronární řez

/Obr. 3. CT jater, koronární řez. /
Obr. 4. SPECT/CT jater, fúze obrazu, koronární řez

/Obr. 4. SPECT/CT jater, fúze obrazu, koronární řez. /
Obr. 5. SPECT, CT, SPECT/CT jater, koronární řez, metastázy karcinoidu v játrech

/Obr. 5. SPECT, CT, SPECT/CT jater, koronární řez, metastázy karcinoidu v játrech. /
Obr. 6. SPECT jater, koronární řez

/Obr. 6. SPECT jater, koronární řez. /Obr. 7. CT jater, koronální řez

/Obr. 7. CT jater, koronální řez. /Obr. 8. SPECT/CT jater, fúze obrazu, koronární řez

/Obr. 8. SPECT/CT jater, fúze obrazu, koronární řez. /Obr. 9. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 9. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární řez. Metastáza karcinoidu v epigastriu vlevo./
Obr. 10. SPECT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 10. SPECT dutiny břišní, koronární řez./
Obr. 11. CT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 11. CT dutiny břišní, koronární řez./
Obr. 12. SPECT/CT dutiny břišní, fúze obrazů, koronární řez

/Obr. 12. SPECT/CT dutiny břišní, fúze obrazů, koronární řez/
Obr. 13. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řez, metastáza v epigastriu vlevo

/Obr. 13. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řez, metastáza v epigastriu vlevo./Obr. 14.  SPECT dutiny břišní, transverzální řez

/Obr. 14.  SPECT dutiny břišní, transverzální řez./
Obr. 15. CT dutiny břišní, transverzální řez

/Obr. 15. CT dutiny břišní, transverzální řez./
Obr. 16. SPECT/CT dutiny břišní, fúze obrazů, transverzální řez

/Obr. 16. SPECT/CT dutiny břišní, fúze obrazů, transverzální řez./
Obr. 17. SPECT, CT, SPECT/CT jater, transverzální řez, metastázy karcinoidu v játrech

/Obr. 17. SPECT, CT, SPECT/CT jater, transverzální řez, metastázy karcinoidu v játrech./
Obr. 18. SPECT jater, transverzální řez

/Obr. 18. SPECT jater, transverzální řez./
Obr. 19. CT jater, transverzální řez

/Obr. 19. CT jater, transverzální řez./

Obr. 20. SPECT/CT jater, fúze obrazů, transverzální řez

/Obr. 20. SPECT/CT jater, fúze obrazů, transverzální řez./Obr. 21. SPECT dutiny břišní, koronární, transverzální a sagitální řezy

/Obr. 21. SPECT dutiny břišní, koronární, transverzální a sagitální řezy./

Obr. 22. SPECT jater, transverzální řezy

/Obr. 22. SPECT jater, transverzální řezy./
Obr. 23. SPECT jater, sagitální řezy

/Obr. 23. SPECT jater, sagitální řezy./
 
Obr. 24. SPECT jater, koronární řezy

/Obr. 24. SPECT jater, koronární řezy./
Obr. 25. SPECT dutiny břišní,

/Obr. 25. SPECT dutiny břišní,
transverzální řezy./
 
Obr. 26. SPECT dutiny břišní,

/Obr. 26. SPECT dutiny břišní,
sagitální řezy./
Obr. 27. SPECT dutiny břišní,

/Obr. 27. SPECT dutiny břišní,
koronární řezy./


Obr. 28. CT, SPECT, SPECT/CT jater, koronární, transverzální a sagitální řezy

/Obr. 28. CT, SPECT, SPECT/CT jater, koronární, transverzální a sagitální řezy./Obr. 29. CT jater, koronární, transverzální a sagitální řezy

/Obr. 29. CT jater, koronární, transverzální a sagitální řezy./Obr. 30.  SPECT jater, koronární, transverzální a sagitální řezy

/Obr. 30.  SPECT jater, koronární, transverzální a sagitální řezy./Obr. 31. SPECT/CT jater, koronární, transverzální a sagitální řezy

/Obr. 31. SPECT/CT jater, koronární, transverzální a sagitální řezy./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz