Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Restaging metastazujícího karcinoidu před další chemoterapií
pomocí celotělové scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem 


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Nyní 55letý pacient v roce 1976 podstoupil resekci žaludku pro maligní karcinoid, poté po 17 let neměl obtíže. V roce 1993 byla zjištěna recidiva maligního karcinoidu, to konkrétně diseminace do retroperitoneálních lymfatických uzlin. Pacient opakovaně absolvoval paliativní chemoterapii s 5-fluorouracylem (5-FU), po které došlo ke stabilizaci stavu. Od roku 2006 došlo k pomalé progresi nálezu, na UZ břicha se zobrazila mnohočetná retroperitoneální lymfadenopatie v levém mesogastriu o rozměru 12 x 8 cm, většina uzlin byla částečně nekrotická. Dále UZ krku detekoval zvětšenou lymfatickou uzlinu (25 x 16 mm vpravo na krku a další lymfatickou uzlinu o rozměru 42 x 26 mm vlevo v nadklíčku. Nyní pacient přišel k provedení scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem k posouzení rozsahu postižení před další sérií paliativní chemoterapie. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní a SPECT dutiny hrudní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila metastázu maligního karcinoidu na krku vpravo a v levém nadklíčku a dále mnohočetné, splývající metastázy v mesogastriu vlevo o celkovém rozměru 14 x 14 x 11 cm, které vzhledem nehomogenní a nepříliš intenzivní akumulaci 111In-pentetreotidu skutečně mohou být částečně nekrotické. Jinde nebyla zachycena ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Následovala další série chemoterapie.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
V horní části krku vpravo se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 14 mm. V nadklíčku vlevo se zobrazilo oválné ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o rozměrech 40 x 20 mm. V mezogastriu vlevo se zobrazila mnohočetná, splývající ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o celkovém rozměru 14 x 14 x 11 cm. Jinde nebylo zachyceno ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: metastáza maligního karcinoidu na krku vpravo a v levém nadklíčku a dále mnohočetné, splývající metastázy maligního karcinoidu v mesogastriu vlevo o celkovém rozměru 14 x 14 x 11 cm, které vzhledem nehomogenní a nepříliš intenzivní akumulaci 111In-pentetreotidu skutečně mohou být částečně nekrotické.Závěr

Celotělová scintigrafie + SPECT/low dose CT dutiny břišní + SPECT dutiny hrudní s 111In-pentetreotidem stanovila rozsah diseminace maligního karcinoidu před další sérií paliativní chemoterapie. SPECT/low dose CT dutiny břišní a SPECT dutiny hrudní významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí. 
Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)

/Obr. 1. Celotělová scintigrafie s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /Obr. 2. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 2. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární řez. /
Obr. 3. SPECT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 3. SPECT dutiny břišní, koronární řez. /
Obr. 4. CT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 4. CT dutiny břišní, koronární řez. /
Obr. 5. SPECT/CT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 5. SPECT/CT dutiny břišní, koronární řez. /
Obr. 6. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řez

/Obr. 6. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řez. /Obr. 7. SPECT dutiny břišní, transverzální řez

/Obr. 7. SPECT dutiny břišní, transverzální řez. /Obr. 8. CT dutiny břišní, transverzální řez

/Obr. 8. CT dutiny břišní, transverzální řez. /Obr. 9. SPECT/CT dutiny břišní, fúze obrazů, transverzální řez

/Obr. 9. SPECT/CT dutiny břišní, fúze obrazů, transverzální řez. /
Obr. 10. SPECT dutiny břišní, sagitální řez

/Obr. 10. SPECT dutiny břišní, sagitální řez. /
Obr. 11. CT dutiny břišní, sagitální řez

/Obr. 11. CT dutiny břišní, sagitální řez. /
Obr. 12. SPECT/CT dutiny břišní, fúze obrazů, sagitální řez

/Obr. 12. SPECT/CT dutiny břišní, fúze obrazů, sagitální řez. /
Obr. 13. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární, sagitální, transverzální řezy

/Obr. 13. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární, sagitální, transverzální řezy. /Obr. 14. CT dutiny břišní, koronární, sagitální, transverzální řezy

/Obr. 14. CT dutiny břišní, koronární, sagitální, transverzální řezy. /
Obr. 15. SPECT dutiny břišní, koronární, sagitální, transverzální řezy

/Obr. 15. SPECT dutiny břišní, koronární, sagitální, transverzální řezy. /
Obr. 16. SPECT/CT dutiny břišní, koronární, sagitální, transverzální řezy

/Obr. 16. SPECT/CT dutiny břišní, koronární, sagitální, transverzální řezy. /
Obr. 17. SPECT dutiny břišní, transverzální, koronární, sagitální řezy

/Obr. 17. SPECT dutiny břišní, transverzální, koronární, sagitální řezy. /
Obr. 18. SPECT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 18. SPECT dutiny břišní, koronární řezy. /


Obr. 19. SPECT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 19. SPECT dutiny břišní,
koronární řezy. /
Obr. 20. SPECT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 20. SPECT dutiny břišní,
koronární řezy. /
 
Obr. 21. SPECT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 21. SPECT dutiny břišní,
koronární řezy. /
Obr. 22. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy

/Obr. 22. SPECT dutiny břišní,
transverzální řezy. /
 

Obr. 23. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy

/Obr. 23. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy. /


Obr. 24. SPECT dutiny hrudní a krku, transverzální, koronární a sagitální řezy

/Obr. 24. SPECT dutiny hrudní a krku, transverzální, koronární a sagitální řezy. /
Obr. 25. SPECT dutiny hrudní a krku koronární řezy

/Obr. 25. SPECT dutiny hrudní a krku koronární řezy. /


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz