Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Meningeom 

MUDr. Jaroslav Bureš
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Nové Město na Moravě


S.Z, 1941, Meningeom alae minoris sphenoidalis vpravo.

OA: v r. 2005 hospitalizován na neurologii pro thoracalgie, s nálezem levostranné cervikobrachialgie.

Neurol.: lucidní, orient., spolupracuje, šíje volná. Nález na MN fysiolog. HKK rr.C5-8, sym. výb., v ming. poloze bez sklesu, bez pyr. a mozečk. symptom. DKK rr. L2-S2 sym. výb., bez pyr. a mozečk. symptom., senzibilita: taktilní intaktní. Stoj a chůze : int.

Během hospitalisace vedlejší nález na CT a SPECT- CT-meningeom, bez další progrese během let.

Provedeno CT:
Zhotoveno nativně a postkontrastně 36 skenů.
Mozková tkáň infratentoriálně je bez zřejmých ložiskových či strukturálních změn, přiměřené denzity. Supratentoriálně F basálně vpravo těsně nad malými křídly zobrazeno kulaté, homogenně se opacifikující ložisko vel. 13x129 mm, ostře ohraničené, nativně prakticky nediferencovatelné, opacifikuje se na 60 HU.

Nález má charakter meningeomu. Komorový systém a subarachnoideální prostory jsou věku přiměřené šíře, volné. Středové struktury nejsou lateralizovány.
Postkontrastně věku přiměřený nález na zobrazených cévních strukturách v nitrolebí.
Věku přiměřený obraz ostatních zachycených struktur hlavy.


Scintigrafická diagnostika nádoru:

Po aplikaci 111In-oktreotidu (přípravek Octreoscan) zhotoven za 4, 24 hod. celotělový sken, SPECT/CT lebky. Na skenu sledujeme ložisko zvýšené akumulace RF v mozku ve frontálním laloku vpravo basálně nad malým křídlem. 

Závěr: Meningeoma alae minoris ossis sphenoidalis l.dx.

 


Obr. 1. SPECT lebky

/Obr. 1. SPECT lebky /
 


Obr. 2. CT lebky

/Obr. 2. CT lebky /Obr. 3. fuze SPECT/CT lebky

/Obr. 3. fuze SPECT/CT lebky /

/ Video: 3D zobrazení /

 


Pracoviště:

Nemocnice Nové Město na Moravě
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Jaroslav Bureš
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

kontakt na autora:
tel. 566 683 532


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz