Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Galliová scintigrafie - sarkoidóza

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:

Indikací scintigrafie po podání 67Ga-citrátu jsou
     - teploty neznámé etiologie,
     - plicní a mediastinální záněty především u pacientů s poruchou imunity,
     - diagnóza a průběžná kontrola při lymfocytárních nebo granulomatózních zánětlivých procesech jako je sarkoidóza,
     - chronická osteomyelitis.

Nález při sarkoidóze je charakteristický. 

Kazuistika:

U 46 letého pacienta byla exstirpována rezistence vpravo na krku. Při histologickém vyšetření zjištěna sarkoidóza. V rámci dalších vyšetření popisována splenomegalie v USG obraze a lehké rozšíření stínu horního mediastina oběma směry v oblasti bifurkace trachey.

Nemocný byl odeslán z interního oddělení k scintigrafickému vyšetření – byla provedena celotělová scintigrafie po aplikaci gallia. Po i.v. podání 200 MBq citronanu gallitého (67Ga) (přípravku Gallium (Ga67) Citrate injection firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena celotělová scintigrafie pomocí dvouhlavé tomografické scintilační kamery E.CAM firmy Siemens. Za 72 hodiny po aplikaci gallia prokazujeme kromě fyziologicky vyšší depozici radioaktivity difuzně v játrech, ve skeletu, v GIT i patologická ložiska v slzných žlázách, ve střední čáře v horním mediastinu, v pravé nadklíčkové oblasti mediálně, v uzlinách v pravém třísle, mírně v obou plicních hilech a příušních žlázách. Je zajímavé, že scintigraficky je slezina prakticky nedetekovatelná, i když při USG vyšetření je popisována splenomegalie (obr.1).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci/Závěr:

V uvedeném případě není nález při galliové scintigrafii vyjádřen sice v plném rozsahu, ale je do značné míry pro sarkoidozu charakteristický a typický, jednak je přítomna akumulace ve slinných a slzných žlázách (tzv. panda sign) a dále i akumulace v nitrohrudních hilových uzlinách (tzv. lambda sign), při kombinaci obou příznaků pak hovoříme o panda-lambda sign. Galliová scintigrafie slouží u sarkoidózy zejména k hodnocení aktivity procesu.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz