Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Mnohočetné jaterní metastázy karcinoidu ileocekální junkce,
vyšetření Octreoscanem

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
63 letý nemocný s touto anamnézou:
NO: Léčí se pro karcinoid ileocekální junkce pT3, pN2, pM1 – mnohočetné jaterní metastázy. Stav po pravostranné hemikolektomii. Chemoterapie ukončena pro progresi nálezu, pak léčba Roferonem. Nyní pouze symptomatická léčba. Je vysoká hladina 5 HIOK.

Pro subjektivní obtíže – nově vzniklé bolesti kostí a kloubů - scintigrafie skeletu ke zjištění případných kostních metastáz základního onemocnění (restaging vyšetření k vyloučení kostních metastáz). Celotělové scintigramy jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical): zvýšená osteoblastická aktivita v obou nártech a kolenních kloubech – nález nejspíše benigní etiologie – zánětlivé nebo degenerativní. Neprokazujeme metastatické postižení skeletu.

Dále byl pacient odeslán na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření Octreoscanem k určení rozsahu metastatického postižení (rozsah v játrech, případně i v jiných lokalizacích). 

Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha za 4 hodiny (obr. 1) a za 24 hodin (obr. 2 a 3) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách, močovém měchýři a difuzně v játrech. Dále jsou patrná vícečetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v játrech, jedno z nich ve ventrokaudální části jater (převážně v levém laloku, zasahující i částečně do přilehlé části pravého laloku) je obrovské, další ložiska poměrně malá. 
Závěr: patologický nález s vícečetnými ložisky se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech. Jedná se o metastázy karcinoidu. Mimo játra nejsou žádná patologická ložiska patrná. 


Obr. 1: Vlevo: celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Vpravo: tomografická scintigrafie břicha 4 hod. po aplikaci.

/Obr. 1: Vlevo: celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Vpravo: tomografická scintigrafie břicha 4 hod. po aplikaci. V horní i dolní řadě vždy nad sebou – vlevo řezy transverzální, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronální /Obr. 2: Vlevo: celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Vpravo: tomografická scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci.

/Obr. 2: Vlevo: celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Vpravo: tomografická scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci. V horní i dolní řadě vždy nad sebou – vlevo řezy transverzální, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronální /Obr. 3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní 3 řady: transverzální řezy, čtvrtá, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 3 řady: koronální řezy/
Závěr:

U pacienta s velkým karcinoidem ileocekální junkce s několika jaterními metastázami scintigrafické vyšetření Octreoscanem potvrdilo toto jaterní postižení (jedno z jaterních ložisek je obrovské). Kromě jater jsme v jiných lokalizacích metastázy neobjevili.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz