KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-135 ze dne 27.12.2010
 

Karcinoid plic – vyšetření Octreoscanem


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MUDr. Pavel Širůček
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
66 letá žena s touto anamnézou:
NO: Nemocná vyšetřována pro dušnost, dodatečně zjištěna centrální forma atypického karcinoidu pravé plíce, snad i s prorůstáním do mediastina, subkarinní adenopatií, bronchoskopicky přímými známkami ve spojném bronchu. Ultrasonografie břicha negativní. 
K vyloučení metastatického postižení a v rámci zvažování operability odeslána k provedení scintigrafického vyšetření. 


Scintigrafické zobrazení:


Po příslušné přípravě jsme provedli celotělovou scintigrafii (obr. 1) a cílenou tomografickou scintigrafii hrudníku a břicha za 4 hod. (obr. 2), dále celotělovou scintigrafii za 24 hod. (obr. 3) a 48 hod. (obr. 4) po i.v. podání 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách a difuzně v játrech. Za 4, 24 i 48 hod. po aplikaci je patrné rozsáhlé neostře ohraničené difuzní zvýšení depozice radiofarmaka v pravém plicním křídle převážně mediálně. Nález svědčí pro neostře ohraničené rozsáhlé nekontrastní ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v pravém plicním křídle.


Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. 2: Tomografická scintigrafie hrudníku a břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 2: Tomografická scintigrafie hrudníku a břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada – transverzální řezy, prostřední řada – sagitální řezy, dolní řada –koronální řezy /Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu /Závěr:
U 66 leté ženy s histologicky zachycenou centrální formou atypického karcinoidu pravé plíce se zřejmým prorůstáním do mediastina a subkarinní adenopatií jsme zjistili rozsáhlé neostře ohraničené nekontrastní ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v pravém plicním křídle. V jiných lokalizacích nebylo nádorové postižení prokázáno.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz, pavel.sirucek@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software