KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-138 ze dne 27.12.2010
 

Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MUDr. Lubomír Mrhač
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Anamnéza:

63 letý muž. 
Před dvěma roky bylo provedeno CT vyšetření břicha s nálezem vícečetných hypodenzních ložisek v jaterním parenchymu – velikosti do 3 cm s nejednoznačným sycením, dif. dg nejspíše vícečetné hemangiomy, nelze však vyloučit i metastázy.

K došetření etiologie byl na naši kliniku odeslán k vyš. SPECT jater: se závěrem vyšetření: neprokazujeme známky, které by svědčily pro přítomnost jaterního hemangiomu.

Později CT vyšetření břicha zopakováno, dále vyš. MRI. Zprvu za pravděpodobné považováno, že jaterní ložiska jsou cholangiocelulární hamartomy.
Provedena biopsie patrného ložiska v pankreatu (s angioinvazí) i ložisek v játrech, cytologicky endokrinní tumor, nejspíše karcinoid. Ložiskové změny pak považovány za metastatické infiltráty. 
Kontrolní CT vyšetření břicha za půl roku však se stacionárním nálezem.

Provedeno vyšetření PET/CT: prokázán hypermetabolismus glukózy ve 2 ložiscích v těle a kaudě pankreatu a v mnohočetných ložiscích v játrech svědčící pro přítomnost viabilní nádorové tkáně. 

Laboratorně v moči vysoká hladina 5 HIOK (kys. hydroxyindoloctová) 488 µmol/24 hod. (referenční hodnota do 47 µmol/den).

Byl odeslán na naši kliniku k vyšetření Octreoscanem ke zjištění ložisek se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů. 
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 a 24 hodin a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha za 4 hodin po i.v. podání 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvoudetektorové tomografické kameře E.CAM firmy Siemens (obr. 1, 2, 3).
Závěr: patologický nález s mnohočetnými ložisky se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech a ložiskem ve střední čáře v epigastriu – lokalizací odpovídá pankreatu. Jinde nejsou patologická ložiska patrná. Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr.2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronální řezy/Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Závěr:
Scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem u 63 letého pacienta potvrzujeme ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v pankreatu a mnohočetná ložiska v jaterní tkáni.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz
, l.mrhac@volny.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software