Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafické zjištění gastrinomu pomocí preparátu OctreoScan

MUDr. Věra Hollerová
Odd. nukleární medicíny
FN Plzeň - Lochotín


54 letý muž s anamnezou 13ti letých ulcerozních potíží přichází v dubnu 97 po dvouleté remisi s novou atakou . V OA i RA bez jiného závažného onemocnění.

Gastroskopicky (1.4.97) zjištěna hypersekrece, hojící se vředová léze v kardii, tu ložisko nezjištěno.

V laboratorním screningu zvýšený cholesterol a LDL, lehce amyláza v seru, výrazněji v moči. Naměřená gastrinemie ukázala hodnotu více než 1300 mIU/l (norma 28 –115).

9.5.97 USG epigastria, ledvin a malé pánve – zá: pouze hypersekrece žaludku


Scintigrafické vyšetření:

15.5.97 octreotidová scintigrafie – zá: solitární patologické ložisko s vysoce intenzivní kumulací značeného analogu somastostatinu o prům. cca 2,5 cm, v.s. jde o zvažovaný gastrinom lokalizovaný do úrovně antra žaludku (viz obr. 1,2,3)

Po předchozím podání laxativ bylo pacientovi aplikováno 180 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek Octreoscan). Za 5 hod od apl. byly provedeny celotělové a cílené planární záznamy (obr. 1,2,3) a doplněn SPECT záznam cílený na oblast břicha, za dalších 24 hod od apl. zopakovány cílené planární záznamy na oblast břicha . Vyšetření prováděno na gamakameře Siemens-Orbiter, 500 tis. impulsů, vysokoenergetický kolimátor.

OctreoScan: gastrinom
/ Obrázek č.1: planární zobrazení oblasti břicha, projekce za 5 hodin od aplikace /
OctreoScan: gastrinom   OctreoScan: gastrinom
/ Obrázek č.2: planární zobrazení oblasti břicha, PA projekce 24 hodin p.i. /   / Obrázek č.3: planární zobrazení oblasti břicha, AP projekce 24 hodin p.i. /

 


3.6.97 CT břicha s k. l. – zá: pouze ojedinělé cysty v levém jaterním laloku
16.6.97 Endoskopická sonografie – zá: hypodenzní ložisko v obl. kaudy pankreatu, nejednoznačný nález – uzlina ? hledaný zdroj?
Ostatní vyšetření (rtg tureckého sedla, hrudníku, USG štítné žlázy a příštitných tělísek ) bez patol. nálezu .

I přes jednoznačný nález při scintigrafickém vyšetření nebyla provedena k chirurgická intervence ( s ohledem na negat. nález při CT? ), posléze stav komplikován námi diagnostikovanou flebotrombozou LDK v prosinci 97. Během hospitalizace při léčbě TEN, vysloveno podezření při kontrolním USG břicha na hemangiom v centrálních partiích pravého jaterního laloku .

22. 12. 97 provedeno kontrolní CT břicha s kontrastní látkou, kde detekován vejčitý útvar cca prům. 2 cm mezi tělem žaludku a dorsál. částí lev. jaterního laloku spolu s drobným (2 mm ) útvarem v ohbí duodena. Zá: gastrinoma omenti minutis et mikrogastrinoma flexurea duodeni.
Po přeléčení flebotrombozy LDK bylo 24.2. 98 přistoupeno k operačnímu řešení. Histologicky potvrzen gastrinom, od operace je pacient bez potíží, vzhledem k normogastrinemii upuštěno i od kontrolního scintigrafického vyšetření.

Závěr:

Tuto kasuistiku jsem uvedla s ohledem na zjištění, že scintigrafické vyšetření pomocí OctreoScanu je mnohdy první z  vizualizačních metod, které odhalí lokalizaci gastrinomu či jeho metastáz ještě před ostatními standardně používanými metodami, jako je CT,MRI, USG, event. angiografické vyš.. Práce mnoha zahraničních autorů dokladují, že pro vysokou senzitivitu i pro jednoduchost vyšetření, by měla být somatostatin receptorová scintigrafie metodou první volby při klinickém podezření a hypergastrinemii. V mnoha studiích byla zjištěna senzitivita tohoto vyšetření v průměru o 10 - 20 % vyšší než u ostatních zobrazovacích metod.


Pracoviště:

FN Plzeň - Lochotín
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Jan Záhlava
Alej Svobody 80
304 60 PLZEŇ


kontakt na autora:

tel.: 019-7103190
e-mail:
hollerova@fnplzen.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz