Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Staging metastazujícího bronchiálního karcinoidu pomocí scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem před léčbou interferonem a analogy somatostatinu

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

58letý pacient vyhledal praktického lékaře pro několik týdnů trvající únavu po prodělané chřipce. Lékař zjistil vysokou sedimentaci (FW 32/64) a odeslal pacienta na UZ břicha, kde byla zjištěna hepatomegalie a mnohočetná ložiska v játrech podezřelá z metastáz. Následovalo CT břicha a hrudníku, kde byl zjištěn primární tumor v lobárním bronchu pro pravý dolní plicní lalok a potvrzeny metastázy v játrech. Během bronchoskopie byl proveden odběr vzorku a histologicky se jednalo o karcinoid. Odpady kyseleny 5-hydroxyindoloctové (5-HIO) do moči byly zvýšené. Pacient absolvoval scintigrafii s 111In-pentetreotidem s cílem dokončit staging bronchiálního karcinoidu a prokázat přítomnost somatostinových receptorů v jaterních metastázách před zvažovanou paliativní léčbou analogy somatostatinu a interferonem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní a hrudní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila primární karcinoid se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v dolní části pravé plíce mediálně a mnohočetné metastázy s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech, některé s centrální nekrózou. Vzhledem k pozitivitě somatostatinových receptorů jak v primárním bronchiálním karcinoidu, tak v jaterních metastázách byla nasazena kombinovaná léčba analogy somatostatinu a interferonem.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® + SPECT/low dose CT dutiny břišní a hrudní.
Ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 24 mm v dolní části pravé plíce mediálně. Mnohočetná ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech, největší má průměr 50 mm, některá ložiska jsou s centrální nekrózou. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: primární karcinoid se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v dolní části pravé plíce mediálně a mnohočetné metastázy s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech, některé s centrální nekrózou.


Závěr

Scintigrafie + SPECT/low dose CT dutiny břišní a hrudní s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně dokončit staging nádorového onemocnění a prokázat vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v jaterních metastázách a primárním bronchiálním karcinoidu, což umožnilo podat paliativní kombinovanou léčbu analogy somatostatinu a interferonem. SPECT/low dose CT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí. 

 

Obr. 1: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem

 / Obr. 1: Celotělová scintigrafie s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka./Obr. 2: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy, metastázy v játrech

/ Obr. 2: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy, metastázy v játrech/Obr. 3: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy, metastázy v játrech

/ Obr. 3: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy, metastázy v játrech/Obr. 4: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy, metastázy v játrech

/ Obr. 4: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy, metastázy v játrech/Obr. 5: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, metastázy v játrech

/ Obr. 5: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, metastázy v játrech/Obr. 6: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, transverzální řezy

/ Obr. 6: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, transverzální řezy, primární bronchiální karcinoid v pravé plíci/Obr. 7: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řezy

/ Obr. 7: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řezy, primární bronchiální karcinoid v pravé plíci/Obr. 8: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, sagitální řezy

/ Obr. 8: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, sagitální řezy, primární bronchiální karcinoid v pravé plíci/Obr. 9: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní

/ Obr. 9: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, primární bronchiální karcinoid v pravé plíci/

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz