KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-145 ze dne 10.6.2011
 

Staging metastazujícího neuroendokrinního karcinomu ovaria
pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem 


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

64letá pacientka absolvovala pravidelnou preventivní gynekologickou prohlídku, při které byl zjištěn podezřelý ultrasonografický nález na obou ovariích. Pacientka podstoupila laparoskopickou oboustrannou adnexetomii, histologicky se jednalo o metastázy neuroendokrinního karcinomu v obou ovariích. V rámci pátrání po primárním zdroji neuroendokrinního tumoru byla provedena gastroskopie a koloskopie, obě s negativním výsledkem a dále kapslová enteroskopie, která zjistila exulcerovaný tumor v ileu. Následovala resekce ilea s tumorem v délce 60 cm s end-to-end anastomózou a odběrem okolních mezenteriálních lymfatických uzlin (celkem 7). Histologicky se jednalo o neuroendokrinní karcinom s metastázou v jedné ze sedmi lymfatických uzlin. CT břicha zobrazilo suspektní metastázu v lymfatické uzlině v mezenteriu v blízkosti větvení a. ilica communis vlevo. V rámci dokončení stagingu pacientka absolvovala scintigrafii s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní a SPECT dutiny hrudní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila metastázu neuroendokrinního karcinomu v mezenteriu v oblasti a. ilica communis vlevo a v horním mediastinu vpravo. Vzhledem k tomu, že scintigrafie somatostanových receptorů potvrdila metastázu v mezenteriu a nově zjistila metastázu v mediastinu bylo ustoupeno od operace a následovala léčba analogy somatostatinuVyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® + SPECT/low dose CT dutiny břišní a SPECT dutiny hrudní

V mezogastriu vlevo, přibližně v oblasti větvení a. ilica communis vlevo se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 23 mm. Další ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací soamtostatinových receptorů o průměru 11 mm se zobrazilo v horním mediastinu vpravo od střední čáry. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: metastáza neuroendokrinního tumoru v mesenteriu v oblasti větvení a. ilica communis vlevo a v horním mediastinu vpravo. 

Závěr

Scintigrafie + SPECT/low dose CT dutiny břišní a SPECT dutiny hrudní s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně dokončit staging nádorového onemocnění, potvrdit přítomnost metastázy neuroendokrinního karcinomu v mezenteriu a nově zjistit metastázu v mediastinu, což vedlo ke změně strategie léčby, bylo ustoupeno od operace a následovala léčba analogy somatostatinu. 
 

Obr. 1: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.
Metastáza neuroendokrinního karcinomu v mezenteriu vlevo v oblasti větvení a. ilica communis vlevo a v horním mediastinu vpravo od střední čáry./Obr. 2: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 2: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy, metastáza v mezenteriu vlevo v oblasti větvení a. ilica communis vlevo./Obr. 3: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/Obr. 3: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy, metastáza v mezenteriu vlevo v oblasti větvení a. ilica communis vlevo./Obr. 4: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy

/Obr. 4: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy, metastáza v mezenteriu vlevo v oblasti větvení a. ilica communis vlevo./Obr. 5: SPECT dutiny hrudní, koronární řezy

/Obr. 5: SPECT dutiny hrudní, koronární řezy, metastáza v horním mediastinu vpravo od střední čáry./Obr. 6. SPECT dutiny hrudní, transverzální řezy

/Obr. 6: SPECT dutiny hrudní, transverzální řezy, metastáza v horním mediastinu vpravo od střední čáry./

 

 

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software