Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan – pozitivní nález

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
58 letá pacientka je opakovaně vyšetřována pro podezření na karcinoid. Trpí opakovanými průjmy. Je po opakovaných operacích – endometrioza, hysterektomie, ovariální cysty, appendektomie, ileus ve srůstech, resekce části tenkého střeva.

První vyšetření Octreoscanem na našem oddělení před necelými 4 roky bylo se stejným nálezem jako nyní (viz níže). Pak vyšetřena před dvěma roky na jiném pracovišti, enteroskopie, po níž nekroza pankreatu. Kontrolní vyšetření Octreoscanem na jiném pracovišti údajně s negativním výsledkem, uzavřeno jako over - growth syndrom, ale veškerá terapie bez efektu, stále 15-30 stolic denně. Částečný efekt jen po somatostatinu, opakovaně vyšetřen chromogranin A, který v tomto roce již 2x pozitivní. PET/CT letos s negativním výsledkem.

Proto byla znovu odeslána k vyšetření na naši kliniku. 

Scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou (obr. 1) a tomografickou scintigrafii (obr. 2) za 5 hod. a znovu celotělovou scintigrafii 26 hod. (obr. 3) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře Symbia S firmy Siemens.


Obr. č. 1:  Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1:  Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr. č. 2:  Tomografická scintigrafie břicha a pánve 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 2:  Tomografická scintigrafie břicha a pánve 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 3:  Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 26 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 3:  Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 26 hod. po aplikaci OctreoScanu/Při vyšetření za 5 hod. po aplikaci je patrná pouze fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, ve střevech. Za 26 hod. je navíc nepříliš výrazné ložisko vyšší depozice radiofarmaka oválného tvaru ve střední čáře v mesogastriu, nález je suspektní pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. Nález je obdobný jako při vyšetření před necelými 4 roky. 


Závěr:
58 letá nemocná trpí výraznými potížemi, které spolu s laboratorními výsledky podporují podezření na přítomnost karcinoidu. Také opakovaná scintigrafická vyšetření (před necelými 4 roky a nyní) pomocí Octreoscanu toto podezření dále podporují. Scintigrafický nález za 5 hodin je negativní, avšak zobrazuje se nepříliš výrazné ložisko ve střední čáře v mesogastriu za 26 hodin po aplikaci radioindikátoru. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz