KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-150 ze dne 10.6.2011
 

Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
62 letý muž
OA: Léčen pro hypertenzi, chronickou venozní insuficienci dolních končetin 
NO: Pacient před 4 měsíci překonal bronchopneumonii, na rtg ložiskový nález vpravo, na CT plic bilokulární nádorová formace velikosti 26x21 mm prominující do lumina větvení dolního bronchu pro segmenty S9-10 a periferně od léze sekundární změny kondenzace plicního parenchymu. Při bronchoskopii zjištěna nádorová infiltrace – přímé známky tu granulace částečně nekrotické kompletně obturující dorzální bazální bronchus B10 vpravo. Histologicky zjištěn velkobuněčný neuroendokrinní karcinom (karcinoid). Ultrasonografické a CT vyšetření břicha prokazuje difuzní metastatické postižení jater prakticky ve všech segmentech, lehce zvětšené lymfatické uzliny v oblasti jaterního hilu, abnormní obraz céka s neostrou konturou a nehomogenní strukturou stěny a dvěma drobnými lymf. uzlinami v okolním tuku. Biopsie jater: karcinoid NS, nelze vyloučit atypický karcinoid plic či velkobuněčný neuroendokrinní karcinom.
Scintigrafie skeletu (na jiném pracovišti) prokazuje degenerativní změny ramenou a LS páteře, metastatická ložiska v žebrech oboustranně, v levé části lebky a v křížové kosti. 

Vyšetření Octroscanem

Po příslušné přípravě jsme provedli za 4 hod. planární celotělovou scintigrafii a tomografickou scintigrafii břicha (obr. 1), za 24 hodin opět celotělovou scintigrafii (obr. 2) a tomografickou scintigrafii břicha (obr.3 – celotělová a tomografická scintigrafie) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. 


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a tlustém střevě pozorujeme mnohočetná patologická ložiska v játrech, plicích (největší ložisko vpravo bazálně a dorzálně, další drobná suspektní ložiska ve středním plicním poli vpravo, v obou hilech), ložisko v oblasti céka, v laterokaudální části sleziny, v levé části lebky.

Závěr:
Vyšetření Octreoscanem potvrzuje u 62 letého pacienta s karcinoidem plic mnohočetná ložiska v plicích s metastázami v kostech a játrech. Na základě tohoto vyšetření rozhodl onkolog o zahájení terapie Sandostatinem.  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software