KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-158 ze dne 30.1.2012
 

Scintigrafická detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu žaludku
v prekaválních retroperitoneálních lymfatických uzlinách   


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

80letý pacient vyhledal lékaře pro několik měsíců trvající bolesti břicha v nadbřišku. Při gastroskopii zjištěn tumor ve stěně žaludku, histologicky se jednalo neuroendokrinní karcinom. Morfologické zobrazovací metody nezjistily diseminaci nádoru. Následovala parciální gastrektomie.V rámci restagingu pacient absolvoval scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie nově zjistila metastázy neuroendokrinního karcinomu v několika lymfatických uzlinách prekaválně v horním retroperitoneu, které vykazovaly vysokou koncentraci somatostatinových receptorů. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Vzhledem k věku pacienta a charakteru nálezu byla zvolana další léčba analogy somatostatinu. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® + SPECT/low dose CT dutiny břišní
Zobrazily se tři lymfatické uzliny (16, 10 a 9 mm) s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v epigastriu retroperitoneálně prekaválně. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: metastázy v několik lymfatických uzlinách v horním retroperitoneu prekaválně s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů. 


Závěr

Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem nově zobrazila několik metastáz neuroendokrinního karcinomu v horním retroperitoneu prekaválně s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů, což umožnilo pacientovi podat léčbu analogy somatostatinu. SPECT/low dose CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí. Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/
Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy /Obr. 3. SPECT,CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy

/ Obr. 3. SPECT,CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy /Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy

/ Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy /Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy

/ Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy /Obr. 6. SPECT dutiny břišní, koronární řezy

/ Obr. 6. SPECT dutiny břišní, koronární řezy /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software