Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce primárního ložiska neuroendokrinního karcinomu v ileu a jeho metastáz v lymfatických uzlinách
a játrech pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT   


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

67letý pacient několik měsíců vyšetřován po bolesti břicha a zvracení. Na UZ a CT břicha mnohočetné metastázy a několik cyst v játrech. V rámci pátrání po primárním zdroji metastáz byla provedena gastroskopie, koloskopie, rtg plic s negativním nálezem. Nádorové markery (PSA, CEA, AFP, CA 72-4, CA 125, TPA) byly též normální. Následovalo provedení biopsie z metastázy v játrech pod kontrolou UZ. Histologicky se jednalo neuroendokrinní karcinom. V rámci pátrání po primárním zdroji pacient dále absolvoval scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní zjistila primární nádor s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v ileu vpravo, v blízkosti tohoto primárního ložiska se zobrazila metastáza v prekavální lymfatické uzlině, další metastáza v lymfatické uzlině za hlavou pankreatu prekaválně a několik metastáz v játrech. Všechny metastázy vykazovaly vysokou koncentraci somatostatinových receptorů. Vzhledem k diseminaci neuroendokrinního karcinomu byla nasazena terapie sandostatinem.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® + SPECT/low dose CT dutiny břišní
Ložisko primárního nádoru (35 x 27 x 33 mm) s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v ileu vpravo, v blízkosti tohoto primárního ložiska se zobrazila metastáza v prekavální lymfatické uzlině (12 x 10 mm). Další metastáza byla detekována v lymfatické uzlině (16 x 12 mm) za hlavou pankreatu prekaválně a několik metastáz v játrech, největší 27 x 24 mm. Všechny metastázy vykazovaly vysokou koncentraci somatostatinových receptorů. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: primární tumor se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v ileu vpravo. Metastázy s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v prekavální lymfatické uzlině poblíž primárního tumoru, v lymfatické uzlině za hlavou pankreatu a v játrech. 


Závěr

Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem zobrazila primární ložisko neuroendokrinního karcinomu, nově odhalila metastázy v lymfatické uzlině prekaválně v blízkosti primárního nádoru a za hlavou pankreatu a umožnila efektivně dokončit staging onemocnění. Dále prokázala vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v primárním ložisku neuroendokrinního karcinomu a v jeho metastázách, což dovolilo pacientovi podat léčbu analogy somatostatinu. SPECT/CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí. Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy.

/ Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. Neuroendokrinní karcinom v ileu vpravo. /Obr. 3. SPECT,CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy.

/ Obr. 3. SPECT,CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. Metastáza neuroendokrinního karcinomu v prekavální lymfatické uzlině. /Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy.

/ Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. Metastáza neuroendokrinního karcinomu v játrech. /Obr. 5. SPECT dutiny břišní, sagitální řezy.

/ Obr. 5. SPECT dutiny břišní, sagitální řezy. Neuroendokrinní karcinom v ileu. /
Obr. 6. SPECT dutiny břišní, sagitální řezy.

/ Obr. 6. SPECT dutiny břišní, sagitální řezy. Metastázy nuroendokrinního karcinomu v játrech. /Obr. 7. SPECT dutiny břišní, koronární řezy.

/ Obr. 7. SPECT dutiny břišní, koronární řezy. Metastázy nuroendokrinního karcinomu v játrech a v prekaválních lymfatických uzlinách. /Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz