Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Myomatozní děloha s tumorem
patrná na statickém scintigramu ledvin

MUDr. Otakar Kraft
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Statická scintigrafie ledvin může zachytit i jiné patologické stavy než jen změny v uropoetickém traktu, mimo jiné i na vnitřních pohlavních orgánech, především na děloze.

Kazuistika:

59-letá žena byla přeložena na gynekologické oddělení z interního oddělení pro rezistenci v oblasti malé pánve, se susp. uterus myomatosus permagnus.
I.v.urografie: afunkce levé ledviny, pravá ledvina kompenzatorně zvětšená. V souladu s UZ zřejmě svráštělá pyelonefritická ledvina. Jemně opaktní prostorný stín rozměrů 13x20 cm vycházející z pánevní oblasti.
Cystoskopie: kapacita moč. měchýře snížena na 400 ml, na spodině kámen 5x3 cm. Doporučena nefrektomie a litotrypse, předtím provést hysterektomii.
Urolog doporučil provést scintigrafii ledvin k potvrzení tohoto nálezu a příp. ke stanovení relativní funkce obou ledvin.

Scintigrafické zobrazení:

Scintigrafii (obr.1) jsme provedli za 2 hodiny po podání 150 MBq 99mTc-DMSA (přípravek Rotop – DMSA) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní a přední projekci.

Statická scintigrafie ledvin
/ Obrázek č.1: Statická scintigrafie ledvin v zadní a přední projekci /

Na scintigramu je patrná těžká hypofunkce levé ledviny (levá ledvina je malá s neostrými konturami, výrazně hypoaktivní, její relativní funkce je pouze 7%), pravá ledvina je kompenzatorně zvětšená s konkávním zářezem na laterální kontuře. V pánvi ve střední čáře a vlevo od střední čáry je mírná depozice radioaktivity ve velkém útvaru zhruba oválného tvaru. Nejspíše se jedná o depozici 99mTc-DMSA v myomatozní děloze.

CT vyšetření břicha a pánve: výrazně zvětšená děloha s myomatozními uzly s kalcifikacemi a rozpady 190x100 mm, ovaria se nedaří diferencovat, v oblasti moč. měchýře vpravo lithiasa 46x22 mm, zvětšené uzliny nejsou patrné.

Irrigoskopie: tračník bez rtg známek organického postižení. 

Pacientka byla operována – amputatio uteri supravaginalis cum adnexectomiam bilateralis (hysterektomie a oboustranná adnexektomie). 

Histopatologické vyšetření:
tělo děložní: 150x80x60 mm, dolní část hrbolatá, rozpadlá, hnědě zbarvená, 6 leiomyomů subserozně o průměru 13-85 mm. Myometrium s leiomyomy, v dolní části těla rozsáhlý exulcerovaný nízce diferencovaný adenoakantom infiltrující až l5 mm do myometria. Vzhledem k tomu, že čípek ponechán in situ, nelze se o jeho nádorové infiltraci vyjádřit. Pravá adnexa: ovarium s ložiskem adenokarcinomu v mezovariu. Levá adnexa: části tuby s chron. hnisavým zánětem, ložisko až cystického adenokarcinomu, ovarium s infiltrací až cystického adenokarcinomu. 

Po operaci následovala léčba na radioterapeutickém oddělení.

Závěr:

Statická scintigrafie v tomto případě potvrdila těžkou hypofunkci levé ledviny.
Kromě toho však byla patrná depozice radiofarmaka 99mTc-DMSA ve zvětšené myomatozní děloze, ve které byl histologickým vyšetřením po hysterektomii nalezen zhoubný nádor.


 Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Jozef Kubinyi
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz