KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-161 ze dne 8.2.2012
 

Průkaz somatostatinových receptorů v generalizovaném karcinoidu pomocí scintigrafie
s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní   


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

74letý pacient vyhledal lékaře pro několik týdnů trvající bolest v pravém hypochondriu. Na UZ břicha zjištěna četná ložiska v játrech a retroperitoneální lymfadenopatie. Byla provedena biopsie z ložiska v játrech, která odhalila karcinoid. Pacient absolvoval gastroskopii, koloskopii, enteroklýzu a kapslovou enteroskopii a vše s normálním nálezem. V rámci pátrání po primárním zdroji a dokončení stagingu následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE). Scintigrafie zjistila četné metastázy karcinoidu s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech a dále v retrokaválních a parailických lymfatických uzlinách. Vzhledem ke generalizaci nádoru byla nasazena terapie analogy somatostatinu.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem
(přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) + SPECT/low dose CT dutiny břišní
Zobrazily se mnohočetné metastázy karcinoidu s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v obou lalocích jater a v lymfatických uzlinách paralicky bilat. a retrokaválně, rozměr největší uzliny 70 x 50 mm. Závěr: metastázy s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech a paralických a retrokaválních lymfatických uzlinách. 


Závěr
Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně dokončit staging onemocnění a prokázala vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v metastázách karcinoidu v játrech a paralických a retrokaválních lymfatických uzlinách, což dovolilo pacientovi podat léčbu analogy somatostatinu. SPECT/CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace metastatických lézí. 

 

Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /
Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/ Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. Metastázy karcinoidu v paralických lymfatických uzlinách. /
Obr. 3. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/ Obr. 3. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. Metastáza karcinoidu v retrokavální lymfatické uzlině. /
Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/ Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. Metastáza karcinoidu v paralické lymfatické uzlině vpravo. /
Obr. 5. SPECT, CT a SPECT/CT jater, transverzální řezy

/ Obr. 5. SPECT, CT a SPECT/CT jater, transverzální řezy. Metastázy karcinoidu v játrech. /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software