Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid ilea s mnohočetnými metastázami

MUDr. Otakar Kraft
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

U 60 leté pacientky byla prokázána ložiska karcinoidu v játrech, později zjištěny další velmi četné metastázy a primární zdroj tumoru v ileu.

Kazuistika:

60letá nemocná s touto anamnézou: 
RA: otec ca prostaty, hypertenze, diabetes mellitus, zemřel na IM, matka žije, po TIA. Bratr: diabetes mellitus.
OA: 1972 CHCE, TE, 15 let se léčí pro hypertenzi, 20 let kuřačka, úrazy: distorze pravého kolena. 
GA: 2 porody, 1 potrat. 
PA: důchodkyně.
NO: V dubnu 1999 vyšetřena pro bolesti břicha. Gastrofibroskopie, UZ břicha, biochemické nálezy - vše negativní. Kromě bolestí břicha bez dalších klinických příznaků. V roce 1999 UZ jater negativní.
Od června 2000 vteřinové návaly tepla - flush, občas 3 průjmovité stolice denně, bez bolestí.
X/00 sonografie jater - nález tří hyperechogenních ložisek v levém jaterním laloku velikosti 45x30, 30x20, 23x20 mm, v pravém jaterním laloku ložisko 25x20 mm v těsné blízkosti jaterního hilu, stp CHCE, intrahepatické žlučové cesty nerozšířené. 
X/00 biochemické nálezy: proteinurie, mikroalbuminemie 23,6 ug/min, hladina 5-HIOK v moči/24 hod. 346..349 umol ! (referenční hodnota do 47 umol/den).
X/00: CT břicha s kontrastem: dvě okrouhlé jaterní léze, jedno v mediální části levého laloku, další dvě v pravém laloku a jedno drobné ložisko na předním okraji pravého laloku. Retropankreaticky oválný útvar 2,9x1,6 cm, další útvar 3,9x3,5 cm vychází z horního okraje kaudy pankreatu. Vedlejší nález: divertikulosa sigmatu. 
XI/00 provedena resekce kaudy pankreatu, splenektomie, resekce levého jaterního laloku, zčásti resekce a částečně excise uzlinových metastáz, resekce terminálního ilea a céka, anastomosa end to end. 
Histologické vyšetření: diseminovaný karcinoid s mnohočetnými metastázami v játrech, ileu, odstupu pankreatu, abdominálních uzlinách, za primární je považován nález v ileu (54 popsaných lokalit!!).
Kauda pankreatu bez metastáz. 
XII/00 a I/01 hladina 5-HIOK v moči v normě, tumorové markery negativní.


Scintigrafické zobrazení:

I/01 scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii (rychlost posunu lehátka s pacientem 5 cm/min.) za 5 hod. (viz obrázek č.1) a za 24 hod. (viz obrázek č.2) po i.v. podání 110 MBq analogu somatostatinu značeného
111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na jednohlavé tomografické kameře Diacam firmy Siemens. Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách (v ledvinách výraznější než jsme zvyklí vidět u jiných pacientů) a močovém měchýři a difuzně v játrech. V mediální části pravého jaterního laloku (levý lalok je resekován) je patrné jedno patologické ložisko, které svědčí pro metastázu karcinoidu ilea.

obrázek 1

obrázek 2

/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v zadní a přední projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /

/Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v zadní a přední projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /

II/01 CT břicha: v oblasti hilu jaterního tumorozní ložisko průměru 6 cm, patol. uzliny v mesenteriu a retroperitoneu. 
Plánovaná chemoembolizace pro podezřelý nález na žaludku odložena, provedena gastrofibroskopie, odebrány vzorky na histol. vyšetření, nález negativní.
III/01 arteriografie: největší ložiska v pravém jaterním laloku centrálně (3,5 cm) a na periferii. Kromě jater patrná metastáza v oblasti původní kaudy pankreatu přerůstající na žaludek. Patol. uzliny retrogastrické.
Embolizace metastáz byla odložena.

Diskuse a závěr:

Scintigrafické vyšetření Octreoscanem potvrdilo přítomnost jedné metastázy v mediální části pravého jaterního laloku. Je však diskrepance mezi výsledkem scintigrafického vyšetření a dalších vyšetřovacích metod (CT, arteriografie). Metastáz bylo totiž prokázáno více. Možným vysvětlením nezobrazení dalších metastáz na scintigramech jsou histologické změny takového charakteru, které podstatně snížily hustotu somatostatinových receptorů a tím zabránily vazbě radiofarmaka na tumory.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Jozef Kubinyi
, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz