Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor céka

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

48 letý muž 
NO: Téměř 5 let syndrom dráždivého tračníku s průjmy, opakovaně zachycen Campylobacter jejuni, vícekrát kultivace negativní včetně Clostridium difficile. Opakovaně zvýšený odpad serotoninu a zvýšená hladina chromograninu A. Na žádost infektologa bylo provedeno scintigrafické vyšetření Octreoscanem.

CT vyšetření: solitární levá ledvina, bez známaek ev. malignity.


Scintigrafie Octreoscanem:

I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. a za 24 hod. a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a 24 hodiny (obr. 1, 2, 3, 4)Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu. /Prokazujeme patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v pravém hypogastriu v oblasti céka..
Závěr: patologické ložisko se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v popsané lokalizaci odpovídající tumoroznímu postižení – jedná se o neuroendokrinní nádor.


Závěr:


U pacienta bylo scintigrafickým vyšetření Octreoscanem zjištěno patologické ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v oblasti céka odpovídající nádorovému postižení neuroendokrinním tumorem.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz