KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-176 ze dne 10.01.2013
 

Inoperabilní plicní karcinoid

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

62 letá žena s neuroendokrinním karcinomem plic vpravo v horním laloku. Jedná se o atypický karcinoid, inoperabilní nález.

Pacientka byla na naši kliniku odeslána ke scintigrafickému vyšetření k posouzení rozsahu postižení před eventuální zevní radioterapií.


Scintigrafie Octreoscanem:

Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 5 hod. (obr. 1, 2), 24 hod. (obr. 3) a 48 hod. (obr. 4) po i.v. podání 200 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a tlustém střevě je patrné velké ložisko vyšší depozice radiofarmaka v horní části pravé plíce.Obr.č.1: : Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.1: : Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na velké ložisko v horní části pravé plíce.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na velké ložisko v horní části pravé plíce. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu. /

Závěr:

U 62 leté ženy s prokázaným inoperabilním atypickým karcinoidem pravého horního plicního laloku zjišťujeme při vyšetření pomocí Octreoscanu velké ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka v pravé plíci nahoře, což svědčí pro přítomnost tumoru s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v pravé plíci. Vyloučili jsme postižení ještě v jiné lokalizaci Upřesnění rozsahu postižení pomocí fúze SPECT/CT může pomoci jednak pro rozhodnutí o provedení zevní radioterapie a také být vodítkem pro plánování ozařovacího pole (zde si však jistě onkologové ještě před tím zvolí vyšetření CT, příp. PET/CT).
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software