Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Nádorová duplicita, vyšetření Octreoscanem

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

56 letý muž s nádorovou duplicitou – s malobuněčným karcinomem plic vlevo a s karcinoidem plic vpravo. Karcinoid během bronchoskopie snesen (polyp), ale spodina infiltrovaná. 

Pacient byl na naši kliniku odeslán ke scintigrafickému vyšetření k zhodnocení nálezu v plicích a ke zjištění eventuálních metastáz.


Scintigrafie Octreoscanem:

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 4 hod. (obr. 1, 2) a za 24 hod. (obr. 3) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Kromě fyziologické depozice radioindikátoru v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech pozorujeme ložisko vyšší depozice radiofarmaka ve středním plicním poli vlevo perihilozně poněkud ventrálně.Obr.č.1: : Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.1: : Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 2: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.
Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Zajímavé je, že při vyšetření Octreoscanem 4 měsíce před nynějším scintigrafickým vyšetřením byl nález negativní, bez zachycení patologického plicního ložiska.

Závěr:

U 56 letého muže s nádorovou duplicitou (s malobuněčným karcinomem plic vlevo a s karcinoidem plic vpravo) prokazujeme při vyšetření pomocí Octreoscanu ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka ve středním plicním poli vlevo perihilozně poněkud ventrálně. Tento nález svědčí pro tumor s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v levé plíci. Avšak tento výsledek nemůže jednoznačně rozhodnout o povaze tumoru – může se jednat jak o plicní karcinoid (jednalo by se tedy o jeho druhé ložisko, poněvadž byl původně prokázán v pravé plíci), tak o malobuněčný karcinom plic. Zajímavé je, že při vyšetření Octreoscanem 4 měsíce před nynějším scintigrafickým vyšetření byl nález negativní, bez zachycení patologického plicního ložiska.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz