KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-178 ze dne 10.01.2013
 

Detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu těla pankreatu pomocí preparátu 111In-OctreoScan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 70 let.

Pacientka s neuroendokrinním karcinomem těla pankreatu s metastázami v játrech odeslána onkologem ke scintigrafii somatostatinových receptorů. Důvodem bylo došetření dalších možných metastáz. 

Z rodinné anamnézy: matka zemřela v 52 letech (ca prsu), otec v 57 letech (renální selhání)

Z osobní anamnézy: hypertenze, nodózní struma, polyalgický vertebrogenní syndrom

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.70/min, TK 130/85 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie.

Laboratorně: při základním vyšetření krevní obraz v normě, biochemicky zvýšené hodnoty glukózy a kyseliny močové, další v normě. Odpad HIOK v normě.


Z vyšetřovacího programu:
 

Endokrinologie-nodózní degenerace štítnice
UZ břicha a jater-bez patologie
RTG plic-bez patologie
CT břicha-hypodenzní málo vaskularizovaný tumor těla pankreatu velikosti 22x20 mm s mírnou dilatací pankreatického vývodu v kaudě a metastázami do jater
Doplněno tedy vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde jak při celotělovém vyšetření tak i při metodě SPECT patrny zřetelné vícečetné ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti epigastria, jater (3 ložiska) a v malé pánvi vpravo a to jak za 4, tak i za 24 hodin po aplikaci neměnící svoji sytost, resp. lokalizaci - viz obr. příloha. Vyšetření prováděno po aplikaci 111 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Jde tedy o zcela zřetelnou vícečetnou patologicky zvýšenou expresi somatostatinových receptorů v oblasti jater, epigastria a malé pánve, což je nález potvrzující diagnózu karcinoidu v těle pankreatu s metastatickým postižením jater. Navíc patrno patologické nahromadění radiofarmaka v malé pánvi vpravo. Pacientka předána do péče onkologů, kde koloskopické vyšetření i CT břicha potvrdilo metastatické postižení i v ileocekální oblasti. Zahájena kombinovaná terapie.Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan v diagnostice a stagingu karcinoidů a jejich metastáz exprimujících somatostatinové receptory a rovněž při výběru léčebné taktiky. Navíc jde o metodu neinvazivní. Výtěžnost samozřejmě vzrůstá při kombinaci s konvenčními zobrazovacími metodami (SPECT/CT).

Závěr: tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinomů (vč. metastáz) pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.
Octreoscan lze v této indikaci doporučit jako metodu první volby ještě před provedením PET.
Obr.1: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 4 a  24 hodin po aplikaci radiofarmaka s vícečetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti epigastria, jater a malé pánve vpravo.

/ Obr. 1: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka
s vícečetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti epigastria, jater a malé pánve vpravo. /
Obr.2: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti epigastria.

/ Obr. 2: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,
sagitální a koronální za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti epigastria. / Obr. 3: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater.

/ Obr. 3: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,
sagitální a koronální za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater. / 
Obr. 4: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti malé pánve vpravo.

/ Obr. 4: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální
 a koronální za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti malé pánve vpravo.
/Obr. 5: Zobrazení metodou 3D s vícečetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti epigastria, jater a malé pánve vpravo.

/ Obr. 5: Zobrazení metodou 3D s vícečetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti epigastria, jater a malé pánve vpravo. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software