Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE METASTÁZ
MALIGNÍHO MELANOMU - Galium 67 a 99mTc-MDP.


MUDr. Antonín Nestával,
MUDr. Aleš Chodacki, MUDr. Vladimír Rosendorf
oddělení nukleární medicíny
NsP Chomutov


Žena 70 let, řadu let rostoucí verukosní nevus v levé axille.

Září 1999 excize nevu. Histologicky: maligní melanom nodulárního typu Breslow 1,1 a Clarc IV, klas.st.III.
Listopad 1999 zahájena imunoterapie. při kontrole palpační nález v levé axille, provedena sonografie a následně exenterace levé axilly na chirurgii CV.
1.12.1999 zahájena chemoterapie DTIC + Zofran v onkologickém centru Chomutov.
10.4.2000 vazivové změny v levé axille.
28.8.2000 v levé axille infiltrát 10 x 4 cm, sus.generalizace. K verifikaci indikováno vyšetření pomocí Galium - 67.


Scintigrafické zobrazení:

20.9.2000 Scintigrafie detekce nádoru pomocí 370 MBq 67Ga-gallium citrátu (přípravek Gallium /Ga67/ Citrate Injection). Vyšetření provedeno celotělově a planárně až do 120 h po aplikaci.
Scintigraficky prokazujeme rozsáhlou ložiskovou patologii v levé axille odpovídající susp. rozsáhlé tumorozní infiltraci. Dále prokazujeme výrazné ložiskové patologie ve velkém trochanteru levého femuru, hlavici femuru vpravo, kalvě, pravém SI zkloubení. Vzhledem k tomuto nálezu vhodná korelace se scintigrafií skeletu. Játra se zobrazují hrubě nehomogenně s četnými defekty. Sonografii neindikujeme vzhledem k tomu že pac. již objednána ošetřujícím lékařem. Obr.č.1a,b,c, 2 (za 24 hodin), 3, 4 (za 48 hodin), 5, 6 (za 120 hodin).

Další projekce,
24 hodin p.i.:

obr.1b): planární P/A
zvětšit obrázek

obr.1c): levá boční
zvětšit obrázek

Projekce
48 hodin p.i.:

obr.3): planární AP, PA,
levá boční
zvětšit obrázek

obr.4): celotělové A/P a P/A:
zvětšit obrázek

Projekce
120 hodin p.i.:

obr.5): planární AP, PA,
levá boční:
zvětšit obrázek

obr.6): celotělové A/P a P/A:
zvětšit obrázek

 

Obrázek č.1a): Planární zobrazení, 67Ga-citrát, 24 hodin p.i., projekce AP
Obr.č. 2): Celotělové zobrazení, 67Ga-citrát, 24 hodin p.i., projekce AP a PA v rozdílném kontrastu


21.9.2000 Scintigrafie skeletu (650 MBq 99mTc-MDP): Scintigraficky na celotělovém kostním scanu obraz generalizace meta procesu do skeletu - kalva, pravý SI kloub, pravý kyčelní kloub a petrochanterická oblast vlevo. Obr.č.7.

Obr.č. 7): Scintigrafie skeletu
 

Pracoviště:

Oddělení nukleární medicíny NsP Chomutov
přednosta: MUDr. Antonín Nestával
Kochova 1185 
430 12 Chomutov


kontakt na autory:
tel./fax: 0396/624282
e-mail: nuklearni.medicina@nspcv.cz 

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz