Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA 
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

66 letá pacientka s pararektálním karcinoidem s metastázami. 
OA: glaukom pravého oka, dekopresivní laminektomie L4-5 a vpravo L3-4, operace glaukomu a katarakty levého oka, operace katarakty pravého oka, stp CHCE, úrazy: dvojitá fraktura spánkové kosti.
NO: Pac. dlouhodobě sledována na neurologii pro vertebrogenní potíže, po operaci L páteře,
- provedena punkce ložiska jater a ložiska pararektálně k histol.verifikaci pod CT kontrolou - vzhledem k nedostatku materiálu doporučeno výkon opakovat.
- scintigrafie skeletu: Zvýšená osteoblastická aktivita v L páteři a okraji levého acetabula. Ve srovnání s posledním vyšetřením je nový drobný okrsek v úrovni obratle v.s. L2 vlevo. Ložisko zvýšené aktivity při okraji lopaty levé kosti kyčelní je bez patrné progrese..
- MRI páteře: presakrální tuková tkáň v oblasti přechodu kostrče a sakra je infiltrována nádorovými hmotami, které se šíří od dorsální stěny rekta a infiltrují poslední sakrální článek, výrazné degener. změny L páteře se sinkonvexní skoliozou, degener. změnami všech plotének s max. L2-3 a spodylartrozou max. v L4-S1. Patrny drobné posuny L2 dorzálně a L4 a L5 ventrálně do 3 mm. Zúžena jsou foramina zejm. L2-3 vpravo a L4-5 vlevo.
- kolonoskopie: klidné divertikly sigmoidea, vnitřní hemoroidy, jinak normální nález kolorekta a terminálního ilea
- CT břicha a malé pánve: na levé plicní bázi 2 drobná nespecif. ložiska. Játra norm. velkosti a denzity, v 5.segmentu na povrchu oválné hypodenzní ložisko vel. 28 mm. Žlučovody, pankreas, slezina, nadledviny a ledviny bpn. Nezjištěny patol. změněné LU intra-, retroperitoneální či v malé pánvi. Normální charakter stěny trávicí trubice vyjma rekta. Skelet vykazuje degener. změny, v levém horním předním kvadrantu segmentu L2, dále v levé lopate kyč. kosti a v posledním segmentu sakra je osteoplastické ložisko bez expanz. projevů. V této úrovni presakrálně je měkkotkáňový útvar 40 mm, fixuje se k rektu a okolním strukturam panevního dna, stěna rekta je povytažená a možná i ztluštěná.
- opakovaná punkce z jater, histologie: jedná se o neuroendokrinní karcinom, jehož lokalizaci nelze jednoznačně určit, v dif. dg: plíce, žaludek, pankreas , tenké střevo
-ložisko pararektálně: karcinom neuroendokrinní

Pacientka byla odeslána k scintigrafickému vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem:

I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a 24 hodiny (obr. 1, 2 ).
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku a na ložisko v obratli L2.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku a na ložisko v obratli L2. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko presakrálně vpravo-vpravo nahoře a na ložisko v kosti křížové-vpravo dole.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko presakrálně vpravo-vpravo nahoře a na ložisko v kosti křížové-vpravo dole / Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách a močovém měchýři pozorujeme několik ložisek patologické akumulace radiofarmaka:
-2 ložiska v pravém jaterním laloku
-ložisko v levé polovině těla obratle L2
-ložisko v lopatě levé kosti kyčelní
-ložisko při ventrálním okraji dolní části kosti křížové vpravo od střední čáry (nelze vyloučit i zasahování do kostní struktury)
-rozsáhlejší okrsek níže v malé pánvi před kostí křížovou / kostrčí (taktéž nelze vyloučit zasahování do kostních struktur)
Závěr: Scintigraficky prokazujeme přítomnost několika patologických ložisek zvýšené akumulace somatostatinových receptorů ve výše popsaných lokalizacích (budou odpovídat metastázám diagnostikovaného neuroendokrinního tumoru).


Závěr:
U pacientky bylo scintigrafickým vyšetření Octreoscanem potvrzeno několik metastatických ložisek karcinoidu v játrech a ve skeletu, dále zřejmě primární tumor v pánvi

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz