Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Žaludeční karcinoid s metastázou

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

54 letý muž.
NO: Nemocný odeslán onkoložkou k vyšetření na naši kliniku s dg stav po totální gastrektomii pro vícečetný nález karcinoidu s negativním nálezem ve vyšetřených břišních uzlinách a dále nyní s normálními hladinami chromograninu a 5-HIOK. Scintigrafické vyšetření indikováno jako kontrolní vyšetření ke zjištění případné progrese onemocnění a k odhalení dalších patologických ložisek.

Scintigrafie Octreoscanem: 

Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a pánve spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 4 hod. (obr. 1, 2) a za 24 hod. (obr. 3, 4) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Kromě fyziologické depozice radioindikátoru v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a lehce ve střevech pozorujeme ložisko vyšší depozice radiofarmaka v břiše ventrálně těsně vpravo od střední čáry.Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše těsně vpravo od střední čáry ventrálně.

/ Obr. č. 2: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.
Zaměřeno na ložisko v břiše těsně vpravo od střední čáry ventrálně. / Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše těsně vpravo od střední čáry ventrálně.

/ Obr. č. 4: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.
Zaměřeno na ložisko v břiše těsně vpravo od střední čáry ventrálně. / 
Závěr:

U 54 letého muže se zjištěným karcinoidem žaludku, jenž byl kompletně odstraněn, prokazujeme solitární patologické ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka ve ventrální části břicha těsně vpravo od střední čáry. Tento nález svědčí pro ložisko s vysokou hustotou somatostatinových receptorů, zřejmě se jedná o uzlinovou nebo střevní metastázu karcinoidu.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 
gabriela.havlova@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz