KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-204 ze dne 21.2.2014
 

Recidiva karcinoidu appendixu

MUDr. Rudolf Kopáček
Odd. nukleární medicíny 
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.


Kazuistika 
žena 29 let (nar.1984) Ústí nad Labem 

RA: děda a babička (z matčiny strany) +Ca

SA: Studentka t.č. UJEP

AA: 0

GA: M od 13 prav, T0, HAK

OA: bývala zdravá, 
04/2005 APPE-laparo pro Appendicitis catarrhalis (hist. karcinoid 0,2 cm, ohraničený na sliznici, bez hemangioinvaze, bez mitózové aktivity). 

Dále sledována na chirurgii a gastroenterologii, bez potíží, bez zn. karcinoid. syndromu.

06/2006 Koloskopie: Polypozní útvar na bazi céka (hist. částice sliznice tlustého střeva bez patol. změn). Endoskop. polypektomie neprovedena pro nejasné anatom. poměry po APPE a riziko perforace. 

10/2008 USG břicha: (Obr. č. 1)
Obr.č.1: USG břicha

/ Obr. č. 1: USG břicha /
Závěr: Anechogenní kulovité ložisko v dx. podbřišku - recidiva?

(Ohraničený kulovitý útvar, s hyperechogenní stěnou šíře cca 2 mm a anechogenním obsahem o průměru 13 mm. Bez patrné tekutiny v okolí, bez tlakové bolestivosti při vyšetření.)

10/2008 Koloskopie: Polyposní tuhý útvar v místě zanořeného appendixu (hist. fragmenty sliznice tlustého střeva prostoupené strukturami karcinoidu dosahujícího až mezi snopce hladké svaloviny. 
Imunohistochem. vyš.: pozitivní: chromogranin A silně, synaptofyzin středně, NSE silně, cytokeratin AE1/AE3 slabě granulárně, proliferační aktivita Ki67 je 7% 
= neuroendokrinní tu

11/2008 Scintigrafie OctreoScan: 
Aplikováno 150 MBq 111In-octreotidu i.v, (OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical
a za 4 a 24 hod proveden 2-hlavou gamakamerou Mediso-Spirit DHV 201023-V0 (kolimátor MEGP) WB-scan zkrácený v přední i zadní projekci (Obr. č. 2).

 Obr. č. 2: Zkrácený WB-scan v přední i zadní projekci

/ Obr. č. 2: Zkrácený WB-scan v přední i zadní projekci / 
Závěr: Ložisko zvýšené aktivity latero-ventrálně vpravo na rozhraní meso a hypogastria svědčí pro přítomnost karcinoidu.


12/2008 CT břicha: Susp. recidiva v místě pův. APPE. (Obr. č. 3)

 Obr. č. 3: CT břicha

/ Obr. č. 3:
CT břicha01/2009 Operace: laparoskopická resekce terminálního ilea 10-15 cm od Baughinské chlopně + céka + kolon ascendens pod hepatální flexurou. Sutura ITA koncem ke konci, anastomoza dobře průchodná, vodotěsná. 

Histologie: recidiva dobře diferencovaného karcinoidu (1,5 x 1,3 x 1,2 cm), v jizvě po APPE s angioinvazí a s meta do 1 ze 14 vyš. LU, okraje negat. 

04/2009 OctreoScan po operaci: (Obr. č. 4)
Obr. č. 4: OctreoScan po operaci

/ Obr. č. 4: OctreoScan po operaci
Závěr: Normální obraz – ložisko patrné při min. vyš. 11/2008 bylo odstraněno.


Biochemie: 5.5 10.8 9.11 Normál
5-HIO: 32.5 11.7 68.3 umol/l
Odpad 5-HIO:  81.2 58.5 116.1 umol/24h 10.4-31.2

 
Onkomarkery:    11.5 9.7 9.8 10.8 5.9 6.10 12.12 10.13 Normál
CA 19-9: 20.90 14.20 25.70 16.50 21.80 15.80 20.80 41.10 umol/l 0-39
CEA: 1.26 1.4 1.35 0.71 0.62 0.95 0.86 1.5 ng/ml 0-4.7


03/2010 Hluboká žilní tromboza LDK

09/2011 USG břicha: Normální nález 

09/2011 Koloskopie: Normální nález po ileocékální resekci. 


Diskuse: Kazuistika ukazuje význam sledování pacientů i s drobným karcinoidem. Dále na nejednoznačnost a omezené možnosti biochemických, sonografických, CT i endoskopických vyšetření. Biopsie - také nemusí zasáhnout optimální místo. Vhodná je kombinace metod. Zejména Scintigrafie 111In-OctreoScanem, při které jsme našli malé ložisko zvýšené aktivity – potvrzující recidivu, byla suverénní metodou. V diagnostickém postupu by - přes poměrně vysokou cenu radiofarmaka - neměla být opomíjena.

Pracoviště:


Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice o.z.,
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Aleš Chodacki
V podhájí 21
401 13 ÚSTÍ NAD LABEMkontakt na autora:
tel.: 475 682 950
rudolf.kopacek@seznam.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software