KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-207 ze dne 18.8.2014
 

Karcinoid appendixu s metastázou, normalizace scintigrafického nálezu po operaci


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava - Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

Kazuistika pacientky uvedena dříve, a to v ONK-125.
NO: U dnes 54 leté pacientky byl před 18 roky při appendektomii zjištěn karcinoid appendixu. Před třemi roky jsme u ní scintigraficky pomocí Octreoscanu prokázali patologický nález (obr. 1):Obr.č.1: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy.

/ Obr.č.1: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy. /


 

Zjistili jsme ložisko s tkání se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v pravém mesogastriu.

Za 3 měsíce po tomto vyšetření byla provedena revize a hemikolektomie vpravo. Zjistila se metastáza maligního karcinoidu – potvrzeno histologicky. 

Nyní více než 2 roky po zmíněné prodělané operaci odesílá onkoložka tuto ženu k opětovnému scintigrafickému vyšetření. T.č. nejsou klinické ani laboratorní známky patologie ve smyslu progrese. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 2) a za 24 hod. (obr. 3), dále cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 4).Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie  v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na různé části břicha vpravo i vlevo.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na různé části břicha vpravo i vlevo. / 
Je patrná pouze fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, lehce ve štítné žláze. Neprokázali jsme žádné patologické ložisko zvýšené depozice radioindikátoru, které by svědčilo pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů.

Závěr:

U 54 leté ženy, u které byl před 18 roky při appendektomii odstraněn karcinoid appendixu, jsme před 3 roky scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem zjistili ložisko s tkání s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v pravém mesogastriu. Šlo o metastázu maligního karcinoidu, což bylo potvrzeno histologicky po provedené operační revizi a pravostranné hemikolektomii. Nyní jsme scintigraficky potvrdili úspěšnost operačního zákroku, nezjistili jsme žádná patologická ložiska, která by svědčila pro metastázy karcinoidu.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software