KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-209 ze dne 7.10.2014
 

Plicní karcinoid s jaterními metastázami


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity


Kazuistika:
NO: U 63 letého muže byl nově diagnostikován neuroendokrinní nádor (biopsie nádoru pod CT kontrolou), nejspíše atypický karcinoid, který však místy přechází v malobuněčný karcinom. Jedná se o nádor v horním a středním laloku pravé plíce s fluidothoraxem, oboustrannou mediastinální lymfadenopatií a metastatickým ložiskem na klenbě bránice vpravo. Odeslán ke scintigrafickému vyšetření pneumoložkou na žádost onkologa. 

Scintigrafie Octreoscanem:

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku a proximální části břicha spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 5 hod. (obr. 1, 2, 3), a 24 hod. (obr. 4, 5) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech zjišťujeme velké ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v pravém horním a středním plicním poli a několik ložisek naléhajících na hrudní stěnu v těsném sousedství pravého jaterního laloku.
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy,
uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko u vetrokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko u vetrokraniální části pravého jaterního laloku. / 
Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře zaměřeno na ložisko za laterokaudální částí pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře zaměřeno na ložisko za laterokaudální částí pravého jaterního laloku. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko za laterokaudální částí pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko za laterokaudální částí pravého jaterního laloku. / 
Závěr:

U 63 letého pacienta s atypickým karcinoidem (místy přecházejícím v malobuněčný karcinom) pravé plíce pomocí octreotidové scintigrafie potvrzujeme přítomnost nádoru s vysokou hustotou somatostatinových receptorů (což je charakteristické jak pro karcinoid, tak pro malobuněčný karcinom plic) v pravém horním a středním plicním poli. Kromě toho prokazujeme nejméně dvě ložiska naléhající na hrudní stěnu v těsném sousedství pravého jaterního laloku.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software