Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor plic

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
74 letý muž.

OA: operace: 0, úrazy: 0, běžné dětské nemoci, ICHS chron., sledován pro arytmii, hypertenze 0, DM 0, TBC 0, inf. hepatitis 0, vředová choroba gastroduodena cca 35 let - nyní v remisi, stav po koloskopickém snesení 2 polypů v sigmoideu a transversu, stav po operaci hemoroidů.
NO: Biopticky zjištěn velkobuněčný neuroendokrinní tumor horního laloku pravé plíce T2b N1 MX.
Pacient byl na naši kliniku odeslán onkologem ke scintigrafickému vyšetření k posouzení rozsahu postižení (staging) – metastázy?, primární ložisko v pankreatu? střevě? duplicita? před zahájením léčby analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem: 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie se uskutečnila planární celotělová scintigrafie a tomografická (SPECT) scintigrafie hrudníku spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) a fúzi obrazů SPECT/CT za 4 hod. (obr. 1, 2, 3, 4) a 24 hod. (obr. 5, 6, 7) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v obou ledvinách a moč. měchýři, střevě. Dále je za 4 i 24 hod. patrné patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v pravé plíci na rozhraní horního a středního plicního pole dorzálně (na CT je patrné, že v tomto ložisku jsou dvě dutiny). Další patrné ložisko je buď při horním okraji pravého jaterního laloku nebo na pravé plicní bázi. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci.
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na velké ložisko v horní části pravé plíce. Vpravo dole akumulace v srdci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na velké ložisko v horní části pravé plíce. Vpravo dole akumulace v srdci. /
Obr. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na velké ložisko v horní části pravé plíce.

/ Obr. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na velké ložisko v horní části pravé plíce. / Obr. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na ložisko v horní části pravého jaterního laloku nebo na pravé plicní bázi.

/ Obr. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT.
Zaměřeno na ložisko v horní části pravého jaterního laloku nebo na pravé plicní bázi. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na srdce.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na srdce. /Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na velké ložisko v horní části pravé plíce. Vpravo dole akumulace v srdci.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na velké ložisko v horní části pravé plíce. Vpravo dole akumulace v srdci. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na ložisko v horní části pravého jaterního laloku nebo na pravé plicní bázi.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT.
Zaměřeno na ložisko v horní části pravého jaterního laloku nebo na pravé plicní bázi. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. Zaměřeno na ložisko ve střevě – fyziologická akumulace radiofarmaka.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT.
Zaměřeno na ložisko ve střevě – fyziologická akumulace radiofarmaka. / Závěr:

U 74letého muže s prokázaným neuroendokrinním tumorem v horní části pravé plíce prokazujeme při vyšetření pomocí Octreoscanu velké ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka v pravé plíci nahoře se dvěma dutinami. Dále patrné ložisko buď při horním okraji pravého jaterního laloku nebo na pravé plicní bázi, což svědčí pro přítomnost tumoru s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v pravé plíci a při horním okraji pravého jaterního laloku nebo na pravé plicní bázi.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.czVytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz