KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-212 ze dne 26.11.2014
 

Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami – kontrolní scintigrafické vyšetření


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

66 letá pacientka s pararektálním karcinoidem s metastázami – kazuistika již uvedena – viz ONK-191.
Před 6 měsíci jsmem provedli vyšetření pomocí Octreoscanu s tímto závěrem: pozorujeme několik ložisek patologické akumulace radiofarmaka: 
-2 ložiska v pravém jaterním laloku
-ložisko v levé polovině těla obratle L2
-ložisko v lopatě levé kosti kyčelní
-ložisko při ventrálním okraji dolní části kosti křížové vpravo od střední čáry (nelze vyloučit i zasahování do kostní struktury)
-rozsáhlejší okrsek níže v malé pánvi před kostí křížovou / kostrčí (taktéž nelze vyloučit zasahování do kostních struktur)
Závěr: Scintigraficky prokazujeme přítomnost několika patologických ložisek zvýšené akumulace somatostatinových receptorů ve výše popsaných lokalizacích (budou odpovídat metastázám diagnostikovaného neuroendokrinního tumoru).

Nyní byla nemocná odeslána onkoložkou ke kontrolnímu scintigrafickému vyšetření, důvod vyšetření: vzhledem k výraznému zlepšení klinického stavu ke zhodnocení nálezu v oblasti jater. Po prvním scintigrafickém vyšetření provedena paliativní zevní radioterapie na oblast pánve technikou X/18 MEV, T, dávkou 40Gy á 2,5Gy v 16 frakcích, celková doba této paliativní terapie 23 dní.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a 24 hodiny (obr. 1 až 13).
Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v obratli L2.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v obratli L2. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na druhé ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na druhé ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na presakrální ložisko.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na presakrální ložisko. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v lopatě levé kosti kyčelní.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v lopatě levé kosti kyčelní. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na další ložisko presakrálně.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na další ložisko presakrálně. / Obr. č. 8: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 8: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v obratli L2.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v obratli L2. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v lopatě levé kosti kyčelní.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v lopatě levé kosti kyčelní. / Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na presakrální ložisko.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na presakrální ložisko. / 
Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko presakrálně v úrovni obratle S1/S2.

/ Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko presakrálně v úrovni obratle S1/S2. / Prokazujeme několik ložisek patologické akumulace radiofarmaka v oblasti břicha
-2 ložiska v pravém jaterním laloku
-ložisko ve ventrálním okraji těla obratle L2
-ložisko v lopatě levé kosti kyčelní
-ložisko presakrálně v úrovni obratle S1/S2
-2 ložiska v malé pánvi dorzálně (presakrálně)
Závěr: několik ložisek patologické akumulace somatostatinových receptorů ve výše popsaných lokalizacích (budou odpovídat metastázám diagnostikovaného neuroendokrinního tumoru). Ve srovnání s vyšetřením provedeným před půl rokem je nyní nové (či jen patrnější) ložisko v úrovni obratle S1/S2 presakrálně, jinak je scintigrafické zobrazení bez výraznějších změn. 


Závěr:

U nemocné s pararektálním karcinoidem s mnohočetnými jaterními a kostními metastázami je opakované scintigrafické vyšetření Octreoscanem bez výraznějších změn, jen prokazujeme nové ložisko v úrovni obratle S1/S2 presakrálně.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software