Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid tenkého střeva s jaterní metastázou

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
64letá žena
NO: Pacientka se 4 roky léčí pro maligní karcinoid tenkého střeva pT3N1(4/13)M1 – játra. Na začátku před 4 roky byl chromogranin A a HIOK negativní, nyní elevace HIOK. Před 4 roky byla provedena resekce tenkého střeva, při scintigrafickém vyšetření pomocí Octreoscanu bylo zjištěno jedno patologické ložisko v játrech ventrokraniálně. Poté léčba Sandostatinem a Intronem A. Následovala chemoembolizace ložiska v játrech, poté bylo vyšetření Ocreoscanem negativní.

Nemocná byla zařazena do transplantačního programu (játra) a odeslána onkologem ke scintigrafickému vyšetření – je nutno vyloučit extrahepatální postižení.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2).
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na dvě ložiska v játrech.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na dvě ložiska v játrech. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na dvě ložiska v játrech.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na dvě ložiska v játrech. / Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, v GIT. Dále pozorujeme tři málo akumulující ložiska v játrech – jedno v levém laloku (zřejmě segment IVa), další dvě v pravém laloku (zřejmě segment VII a V), lehce vyšší je i depozice radioaktivity v VI. segmentu kaudálně. 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro několik méně akumulujících ložisek zvýšené hustoty somatostatinových receptorů v játrech, ukazuje na metastatické postižení maligního karcinoidu.

Závěr:
U 64leté pacientky jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem zjistili několik méně akumulujících jaterních metastáz maligního karcinoidu. Důležité je, že neprokazujeme extrahepatální postižení, takže pacientka může být nadále zařazena do transplantačního programu (transplantace jater).

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz