KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-214 ze dne 5.12.2014
 

Gastrinom s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity


Kazuistika:

NO: 69 letá žena se léčí pro Zollinger-Ellisonův syndrom, který byl diagnostikován před 22 roky, stav po resekci gastrinomu o velikosti 4 cm v hlavě pankreatu, stav po parciální duodenopankreatektomii sec. Whipple pro recidivu tumoru v oblasti hlavy pankreatu, nádorový trombus v.portae.
Před 2 měsíci na MR obraz progredujícího metastatického postižení v obou lalocích jater, vysoká hladina gastrinu. Insuficience zevně i vnitřně sekretorické funkce slinivky břišní, steatorhea t.č. v regresi, porucha glukózové tolerance. 
Odeslána ke scintigrafickému vyšetření internistou s touto indikací: důvodem je eventuální léčba somatostatinovými analogy u nemocné s progresí metastatických ložisek v játrech, vs. při diseminaci gastrinomu. 

Scintigrafie Octreoscanem:
 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT krku, hrudníku a břicha s pánví za 4 hod. (obr. 1, 2, 3), a 24 hod. (obr. 4, 5, 6, 7, 8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).
Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v processus spinosus obratle na pomezí krční a hrudní páteře a dále na ložisko v distální části pravého jaterního laloku.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v processus spinosus obratle na pomezí krční a hrudní páteře a dále na ložisko v distální části pravého jaterního laloku. /
Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v pravé části břicha.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v pravé části břicha
. / Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – proximální část břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – proximální část břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v pravé části břicha.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v pravé části břicha. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – proximální část břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronální. Zaměřeno na ložisko v mediální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – proximální část břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronální.
Zaměřeno na ložisko v mediální části pravého jaterního laloku. / Popis vyšetření:

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, střevě. Dále jsou za 4 i 24 hod. patrná mnohočetná různě velká, převážně výrazně kontrastní patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích, v obratli (především v proc. spinosus) na přechodu krční a hrudní páteře, v lopatě kosti kyčelní vpravo, dvě ložiska v břišní dutině – jedno zhruba ve střední čáře v mesogastriu, druhé vpravo ventrolaterálně od obratle zřejmě v hypogastriu. 
Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v obou jaterních lalocích, v obratli (především v proc. spinosus) na přechodu krční a hrudní páteře, v lopatě kosti kyčelní vpravo, dvě ložiska v břišní dutině – jedno zhruba ve střední čáře v mesogastriu, druhé níže vpravo ventrolaterálně od obratle (promítající se v přední projekci do hypogastria). 

Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v těchto lokalizacích – mnohočetné metastázy gastrinomu. 

Závěr:

U 69 leté nemocné s Zollinger-Ellisonovým syndromem, stavem po resekci gastrinomu potvrzujeme pomocí octreotidové scintigrafie mnohočetné jaterní, kostní a uzlinové metastázy (v břiše) gastrinomu.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software