KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-217 ze dne 10.03.2015
 

Karcinoid ilea s metastázami v játrech a omentu


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: 61letý muž prodělal chirurgický výkon – resectio ileo-transversalis, anastomosis ileo-transversalis side to side, na ileu nalezeno nádorové ložisko, na sliznici céka miliární rozsev bělavých ložisek, masivně hmatné mesenteriální lymf. uzliny, subileozní stav, histologický nález: nádor ilea 2 cm – neuroendokrinní nádor (karcinoid) infiltrující celou svalovinu, 5 pozitivních uzlin, pT2 pN2 /5/5+/ M0. Karcinoid se zcela jednoznačným maligním potenciálem, prorůstající celou svalovinou. 
Postupně elevace chromograninu, výrazná elevace serotoninu. Karcinoidový syndrom, korigovaná hypertenze. 
Indikováno podání somatostatinu. 

Za pět měsíců po operaci CT břicha: četné lymf. uzliny v mesenteriu a paraaortálně, nelze vyloučit infiltraci stěny střevní v oblasti sigmoidea, proto provedena kolonoskopie: v.s. reaktivní kolitické změny od rektosigmoidea po colon ascendens a maximem změn sigmatu, histologie normální.
Opakované CT břicha 14 měsíců po operaci: stejný nález jako při vyš. pět měsíců po operaci, jen rozšíření stěny sigmoidea menšího rozsahu.

Vzhledem k elevaci chromograninu a serotoninu a ne zcela jasnému nálezu na CT nemocný odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem 

Scintigrafie Octreoscanem (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) 20 měsíců po operaci: neprokazujeme patologická ložiska zvýšené denzity somatostatinových receptorů.

Později provedeno vyšetření PET/CT: prokázán okrsek hypermetabolismu glukózy v játrech na rozhraní S4/8, který vzhledem k paraklinice ukazuje na možnou přítomnost viabilní nádorové tkáně. V CT obraze by nález v intraabdominálním tuku infraumbilikálně (v omentu) mohl svědčit pro diseminaci základního onemocnění . Doporučeno doplnění vyš. Octreoscanem.

Nyní za 33 měsíců byl pacient odeslán ke kontrolnímu vyšetření – onkoložka uvádí vzestup hladiny chromograninu se suspektní progresí onemocnění při současné terapii Sandostatinem.

Scintigrafie Octreoscanem (33 měsíců po operaci) 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 hod. (obr. 1, 2, 3, 4), a 24 hod. (obr. 5, 6, 7, 8, 9) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko na přechodu pravého a levého laloku jater.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko na přechodu pravého a levého laloku jater. / Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko ve ventrální  části pravého jaterního laloku.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / 


Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v dolní části břicha ve střední čáře ventrálně.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v dolní části břicha ve střední čáře ventrálně. / 
Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v dolní části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v dolní části pravého jaterního laloku. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na další ložisko v dolní části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na další ložisko v dolní části pravého jaterního laloku. / 
Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v dolní části břicha ve střední čáře ventrálně.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v dolní části břicha ve střední čáře ventrálně. / 
Popis vyšetření:

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, střevě. Dále jsou za 4 i 24 hod. patrná vícečetná různě velká patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v játrech (v pravém laloku a na přechodu pravého a levého laloku), další pruhovité ložisko je lokalizováno v blízkosti pupku ve střední čáře táhnoucí se kaudálním směrem doprava (v.s. oblast omenta).

Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v játrech a v.s. v omentu. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v těchto lokalizacích - – mnohočetné metastázy karcinoidu. V porovnání s vyš. před 13 měsíci jsou všechna zobrazená ložiska nová. 

Závěr:

61letý muž prodělal operační výkon pro karcinoid ilea s pozitivními břišními uzlinami. V následujících 33 měsících jsme provedli dvě vyšetření pomocí Octreoscanu. Při prvním vyšetření za 20 měsíců po operaci byl nález negativní, při opakovaném vyšetření 33 měsíců po chirurgickém výkonu prokazujeme mnohočetné jaterní metastázy a metastázu v omentu (pozitivní nález při vyšetření PET/CT – Octreoscanem zjišťujeme větší počet jaterních metastáz).Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty
Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software