Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými metastázami v játrech a skeletu

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika:
63letý muž
NO: U nemocného zjištěn neuroendokrinní nádor pankreatu s metastatickým postižením obou jaterních laloků. Provedeny náročné operační výkony - resekce těla a kaudy pankreatu, splenektomie, rozšířená pravostranná hemihepatektomie s metastasektomií S3.

Pacient byl odeslán chirurgem ke scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení rozsahu postižení.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha, krku a hrudníku a části pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-8).

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v horní části hrudní páteře a na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Zaměřeno na ložisko v horní části hrudní páteře a na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v horní části hrudní páteře. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v horní části hrudní páteře.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzolaterální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzolaterální části pravého jaterního laloku.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v laterální části levostranného distálního žebra a v bederní páteři. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Zaměřeno na ložisko v laterální části levostranného distálního žebra a v bederní páteři.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na dvě ložiska v bederní páteři. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na dvě ložiska v bederní páteři. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části levostranného distálního žebra.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v laterální části levostranného distálního žebra. / 
Pozorujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích, skeletu (hrudní a bederní páteři, levostranném žebru). 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro mnohočetná ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů – metastázy – v popsaných lokalizacích.

Podle onkologů není indikována adjuvantní léčba.

Závěr:
U 63letého nemocného jsme scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali mnohočetné jaterní a kostní metastázy neuroendokrinního nádoru pankreatu. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz