Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor ilea s jaterními metastázami

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava - Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
53letý muž prodělal resekci ilea pro dobře diferencovaný neuroendokrinní nádor NET G2 s vyjádřeným karcinoidovým syndromem. Byly zjištěny mnohočetné metastázy v játrech a peritoneální dutině. Indikována léčba somatostatinovými analogy, zatím dvě aplikace somatolinu.

Nemocný byl onkoložkou odeslán ke scintigrafickému vyšetření k určení rozsahu metastatického postižení.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a 24 hod. (obr. 1, 2, 3, 4, 5).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém a levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložiska v pravém a levém jaterním laloku. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v levém laloku jater. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v levém laloku jater. Řezy transverzální, sagitální a koronární.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v kaudální části pravého laloku jater. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v kaudální části pravého laloku jater. Řezy transverzální, sagitální a koronární.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém laloku jater. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém laloku jater. Řezy transverzální, sagitální a koronární.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiskový defekt v pravém jaterním laloku a ložisko se zvýšenou depozicí radioaktivity v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložiskový defekt v pravém jaterním laloku a ložisko se zvýšenou depozicí radioaktivity v pravém jaterním laloku. / Pozorujeme patologicky nehomogenně zvýšenou depozici radiofarmaka v pravém laloku jaterním, s markantnějším okrskem akumulace v dolní části laloku (na ldCT je patrná celkově nehomogenní struktura parenchymu pravého jaterního laloku s hypodenzními nepravidelnými okrsky), dále se zobrazují 4 okrsky zvýšené akumulace radioindikátoru v oblasti levého laloku jaterního. Játra jsou celkově zvětšená. 
Závěr: Zvýšená hustota somatostatinových receptorů v objemných játrech - nehomogenně v pravém laloku jaterním s patrnějším okrskem kaudálně a ložiskově v levém laloku jaterním - nález ukazuje na přítomnost metastáz neuroendokrinního tumoru.

Závěr:
Po provedené resekci ilea pro neuroendokrinní nádor potvrzujeme rozsáhlé metastatické postižení jater. 

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, gabriela.havlova@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz