KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-28 ze dne 28.12.2004
 

Nález duplicitního tumoru při základní dg. karcinomu prostaty -
vyšetření protilátkou proti CEA - CEA-Scan


MUDr. František Bláha
Oddělení nukleární medicíny
Vojenská nemocnice Plzeň


Muž 66 let byl v květnu 2004 hospitalisován na chirurgickém oddělení pro hydrokýlu vpravo. Během hospitalisace zjištěna zvýšená hodnota PSA (102.3). Provedena operace hydrokýly sec. Bergmann, při propuštění doporučena punkce prostaty a scintigrafie skeletu. ICHDK, klaudikace, susp. uzávěr arteria dorsalis pedis vlevo dle dopplerometrického vyšetření tepen dolních končetin. Při RTG plic neprokázány patologické změny na srdci a plicích.


16. 06. 2004 Punkční biopsie prostaty:
Histologicky ve dvou punkcích nacházíme ložiska tubulárního až naznačeně krybriformního prostatického adenokarcinomu. Ve třetí punkci nacházíme ložisko dobře diferencovaného prostatického adenokarcinomu. 


17. 06. 2004 Celotělová scintigrafie skeletu
 

Obr. č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v AP a PA projekcích
 
/Obr. č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v AP a PA projekcích/


Vyšetření provedeno za 3 hodiny po aplikaci 750 MBq preparátu TechneScan HDP (Mallinckrodt Medical B.V)
Gama kamera Picker Prism XP 2000, kolimátor LEHR, trvání jedné projekce 15 minut.

Nález : Výrazná ložisková hyperkumulace (žluté šipky) v obl. pravého humeru, obou femurů, levé tibie, lopatky a obratlů L2 a L3 svědčí pro v.s. sekundární postižení při základním onemocnění Ca prostaty.

Na základě histologie a scintigrafie skeletu zahájena koncem června 2004 totální hormonální blokáda. Zoladex s.c., Flutamide 3x1.


24.08. 2004 Labor. vyšetření: 
Specifický prostatický antigen 17.06 ug/l, Specifický prostatický antigen - volný 
10.70 ug/l, poměr volný PSA / celkový PSA = 62.7%.
Závěr: pravděpodobnost Ca prostaty je velmi malá - 7%.

Dále pokračováno v aplikaci Zoladex + Flutamide.

Říjen 2004:
Pac. přichází pro měkké prosáknutí v levém třísle, inquina volná, bez resistencí, kýlní vak
nehmatný. Zřejmě prosáknutí v rámci základní choroby Ca prostaty.

13.10. - 19.11. 2004 Hospitalisace na interním oddělení:
Asi 6 týdnů pozoruje bolestivost a otok LDK. Bez dušnosti. Od minulého týdne kašel, občas pozoruje žilku krve ve sputu.
Přijat pro v.s. ileofemorální trombozu při v.s. generalizaci Ca prostaty.

Během hospitalisace provedeny následující vyšetření :

Labor. vyšetření:
CEA 63.2, CA15-3 155.5, PSA 7.38, Free-PSA 5.9.
Izotopová venografie LDK:
Bez známek uzávěru hlubokého žilního systému LDK.

Perfuzní + ventilační scinti plic: 
Nález t.č. nesvědčí pro akutní plicní embolisaci, vpravo dorsobasálně nelze vyloučit embol. příhodu staršího data, ve stadiu reparace.

Rektoskopie:
Asi v 10 cm na čísle 9 ložisko 2x2 cm charakteru plochého polypu, krvácející. Odebrán vzorek. Výše normální nález. Histologie: Částka sliznice tlustého střeva obvyklého vzhledu, struktury adenomu nebyly nalezeny.

Koloskopie:
V ascendentu a před hepatální flexurou 3 drobné polypy - odběr na histologii. V descendentu pak stopkatý polyp cca 10 mm - odběr. Prosakující exacerbované haemorrhoidy. Histologie: Polypozní útvar o průměru 5 mm, histologicky jde o tubulární adenom tlustého střeva s dysplastickými změnami mírného a středního stupně, známky invazivního růstu nejsou přítomny.

EGDF:
Přiměřený nález na jícnu a gastroduodenu.

CT epigastria s kontrastem:
Nejednoznačné měkkotkáňové ložisko v zadním kostofrenickém úhlu vpravo.

08.-09. 11. 2004 CEA-Scan: 

Obr. č.2: celotělová scintigrafie - CEA-Scan v AP a PA projekcích
 
/Obr. č.2: celotělová scintigrafie - CEA-Scan v AP a PA projekcích, vlevo - 5 hodin po aplikaci, vpravo - 24 hodin po aplikaci 99mTc CEA-Scan/


Provedeny celotělová vyšetření v AP a PA projekcích 5 (trvání záznamu 25 min) a 24 hodin (trvání záznamu 35 min) po aplikaci 800 MBq preparátu CEA-Scan (Immunomedics). Gama kamera Picker Prism XP 2000, kolimátory LEHR. Doplněno SPECT vyš. 5 hodin po aplikaci - 
dráha rotace 360 st., úhel rotace 3 st., počet kroků 60, trvání kroku 30 se. Kolimátory LEHR, gama kamera Picker Prism XP 2000.

Nález:
Mnohočetné, CEA produkující metastázy (červené šipky) ve skeletu, patrné již při scintigrafii skeletu 17.06. 2004, dnes navíc i ložisko vpravo frontálně. Na pozdních snímcích za 24 hodin po aplikaci se zobrazuje ostře ohraničené, poměrně veliké ložisko patologické kumulace (modré šipky) značené anti-CEA protilátky v obl. odpovídající zřejmě ascendentu, v rozsahu asi 10 cm - infiltrativní či extralumární růst? - zřejmě primární tumor.

Obr. č. 3a: Tomografické vyš. SPECT - CEA-Scan - 5 hod. po aplikaci
 
/Obr. č. 3a: Tomografické vyš. SPECT - CEA-Scan - 5 hod. po aplikaci/


Obr. č. 3b: Tomografické vyš. SPECT - CEA-Scan - 5 hod. po aplikaci
 
/Obr. č. 3b: Tomografické vyš. SPECT - CEA-Scan - 5 hod. po aplikaci/


Obr. č. 3c: Tomografické vyš. SPECT - CEA-Scan - 5 hod. po aplikaci
  
/Obr. č. 3c: Tomografické vyš. SPECT - CEA-Scan - 5 hod. po aplikaci/


Obrázky č. 3a-c dokumentují v.s. metastatické postižení skeletu, korelující s nálezem při celotělové scintigrafií skeletu (viz obr.1 - žluté šipky), avšak s kumulací značené anti-CEA protilátky v těchto ložiscích. 


Závěr: 
Během hospitalisace pro susp. ileofemorální trombozu při Ca prostaty náhodně zachycena zvýšená hladina CEA a CA15-3. Na základě tohoto nálezu bylo doplněno vyšetření preparátem CEA-Scan.
Kasuistika dokumentuje záchyt CEA-produktivních metastáz včetně doposud němého duplicitního primárního infiltrativně či extraluminárně rostoucího tumoru ascendentu při základní diagnose karcinomu prostaty. 
Bez anti-CEA vyšetření byla mnohočetná ložiska popisovaná při celotělové scintigrafii skeletu mylně považována za generalizaci Ca prostaty do skeletu. 


Pracoviště:

Vojenská nemocnice Plzeň
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. František Bláha
Dr. Beneše 9
304 46 Plzeň

kontakt na autory:
tel.:
377 480 620
email:
onm@vojnem-plzen.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software