Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní nádor mezenteria mezogastria

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: 73letý muž
U tohoto muže bylo na CT náhodně zjištěno měkkotkáňové lobulární ohraničené ložisko v oblasti mezogastria vpravo, místy s kalcifikacemi. Dle USG se jedná o převážně hypoechogenní útvar, dále susp. ren arcuatus. Na MR solitární solidní hypervaskularizované ložisko vpravo v mezogastriu v těsném kontaktu s kličkou ilea, kličku lehce infiltruje, může se jednat o mezenteriální karcinoid, paket lymfatických uzlin nebo jiný mezenteriální nádor. Vysoká hladina chromograninu A v séru.

Odeslán k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve, krku a hrudníku za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radiofarmaka. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v dutém systému levé části podkovovité ledviny.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo zaměřeno na ložisko v dutém systému levé části podkovovité ledviny.
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na podkovovitou ledvinu.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na podkovovitou ledvinu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mezogastriu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mezogastriu. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dutém systému pravé části podkovovité ledviny.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dutém systému pravé části podkovovité ledviny. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dutém systému levé části podkovovité ledviny.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dutém systému levé části podkovovité ledviny. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mezogastriu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mezogastriu. / Obr. č. 8: CT krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Patrná nodozní struma s uzlem v pravém laloku štítné žlázy.

/ Obr. č. 8: CT krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Patrná nodozní struma s uzlem v pravém laloku štítné žlázy. / 


Závěr:

Je patrné ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v mezenteriu pravého mezogastria. Dále jako vedlejší nález je patrná podkovovitá ledvina a mírně zvýšená depozice radiofarmaka v nodozní strumě s uzlem v pravém laloku. 
Závěr:
U 73letého nemocného jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali neuroendokrinní tumor v mezenteriu pravého mezogastria.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz