Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid thymu - Octreoscan a jeho přínos k diagostice

Aleš Chodacki, Vladimír Rosendorf, Antonín Chládek

oddělení nukleární medicíny
NsP Chomutov

poster uveřejněn na kongresu Dny nukleární medicíny, Hradec nad Moravicí, říjen 2004


Diagnostika neuroendokrinních tumorů, mezi které jsou řazeny karcinoidy, je vcelku obtížná a vyžaduje využití celého spektra vyšetřovacích modalit.
Svízelný diagnostický problém může nastat v případě, kdy karcinoid byl chirurgicky odstraněn a potíže pacienta neustoupily či progredují, tedy při podezření na recidivu choroby nebo její generalizaci a diagnostika je prováděna v pooperačním terénu, který může být jinak značně nepřehledný.
V těchto případech je výhodné využití vyšetření pomocí Octreoscanu, tedy somatostatinového analogu, který se specificky váže na somatostatinové receptory. Tímto principem je dána vysoká senzitivita a specificita výsledného nálezu a ostatní fakrtory, jako např. pooperační fibrosy či jiné procesy, které komplikují diagnostiku jinými modalitami, v tomto případě ustupují do pozadí.

Kazuistika

Muž, 40 let. V rámci preventivního vyšetření dle RTG rozšíření horního mediastina, doplněno CT plic a mediastina a zjištěna TU infiltrace horního mediastina. Pacient doporučen na odd. hrudní chirurgie, kde provedena videotorakoskopie s odběrem na histologické vyšetření a potvrzena dg. karcinoidu v thymu. Následně provedena sternotomie a extirpace tumoru s přilehlými uzlinami, dle operačního protokolu tumor rozsáhlý a naléhající na mediastinální pleuru s postižením uzlin. Pacient doporučen k onkologické léčbě. V rámci vyšetření před jejím zahájením provedeno první vyšetření pomocí Octreoscanu, které prokázalo neradikalitu výkonu, bez jiné orgánové diseminace (duben 2003). 
Pacientovi byly podány 4 cykly CHT(streptozocin/ fluorouracil) a v říjnu 2003 následovalo druhé kontrolní vyšetření - Octreoscan (obr. 1,2,3), CT plic a mediastina k posouzení efektu CHT, opět s nálezem perzistence karcinoidu v oblasti horního mediastina (obr. č.2). Pacient proto indikován k dalšímu chirurgickému výkonu na vyšším pracovišti, kde provedena extirpace tumoru radikální.

 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Obr. 1, 2, 3: Scintigrafická zobrazení, AP projekce, 72 hod. p.i.

Octreoscan /111In-pentetreotid/ je vhodný pro záchyt primárního onemocnění, jeho recidiv i generalizace, tím tedy vede k určení vhodné léčebné strategie, jak uvedeno v kazuistice.

   poster ke stažení 
ve formátu pdf 
(velikost 1 MB)

 

Doplňujeme poslední vyšetření Octreoscanem, které bylo provedeno po kompletním úspěšném chirurgickém zákroku a tedy toto vyšetření je negativní (obr. 4, 5).

Obr. 4: celotělové zobrazení

 Obr. 4: celotělové zobrazení, 72 hod. p.i.,
negativní nález

 

Obr. 5: SPECT hrudníku - klikněte pro zvětšení

Obr. 5: SPECT hrudníku, 72 hod. p.i., 
řezy transversální, sagitální a koronární, negativní nález

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.

 

 


Pracoviště:

Nemocnice Chomutov
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Aleš Chodacki
Kochova 1185
430 12  CHOMUTOV


kontakt na autora: 
e-mail: nuklearni.medicina@nspcv.cz
tel.: 474 447 631


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz