KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-35 ze dne 14.02.2005
 

Zobrazení karcinoidu v oblasti mediastina pomocí
111In-OctreoScan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 74 let.
Pacient po téměř totální lobektomii pro uzlovou netoxickou strumu před 3 lety (HV benigní) odeslán k endokrinologovi pro cca 4 měsíce trvající pocení po minimální námaze.

Z rodinné anamnézy: otec ca plic

Z osobní anamnézy: ischemická choroba srdeční, hypertenze, dále viz výše uvedena endokrinologická anamnéza.

Objektivně: androidní obezita bez zn.cushing.stigmatizace, myxedému, kardiopulmonálně kompenzován, P reg.78/min, TK 145/95 torr, dýchání alveolární,čisté, ozvy bez šelestů, břicho a DKK bez zřejmé patologie.

Laboratorně: vysoké hodnoty kyseliny indoloctové i normetanefrinů v moči, krevní obraz, metabolický, jaterní a lipidový soubor bez výraznější patologie.

Z vyšetřovacího programu: sono krku s izolovanou lymfatickou uzlinou za kývačem vlevo, sonografie štítnice bez zřejmé patologie, ECHO-obraz zhoršeného diastolického plnění, CT plic-obraz pleurální expanze vpravo (susp.mesoteliom), CT horní hrudní apertury-pravý lalok štítnice zasahuje až za dolní okraj manubria, CT nadledvin a retroperitonea-oblast bez známek expanzivního procesu, enteroklýza-tenké střevo bez patologických změn, sono břicha-hepatomegalie.

Na podkladě výše uvedeného vyjadřuje endokrinolog podezření na karcinoid, objednána scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan na oddělení nukleární medicíny BKN ve Zlíně se snímkováním za 24, 48,resp. 72 hodin po aplikaci metodou „whole body“, planární a SPECT. Vyšetření provedeno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.
Při vyšetření patrna již za 24 hodin po aplikaci ložisková depozice radiofarmaka v horní části mediastina spíše vpravo-viz.obr.

Diagnosa karcinoidu pak potvrzena dalším vyšetřovacím postupem.
 
 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí
111In-OctreoScan s planárními bočními snímky za
24 hodin po aplikaci radiofarmaka.Vyznačen nález
patologické ložiskové depozice radiofarmaka
v horní části mediastina vpravo.
Obr. 2:
Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan
metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci
radiofarmaka s následnou rekonstrukcí v rovině
transversální, sagitální a koronální. Vyznačena
patologická ložisková depozice radiofarmaka
v oblasti mediastina vpravo.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan
metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci
radiofarmaka s následnou rekonstrukcí v rovině
transversální. Vyznačena patologická ložisková
depozice radiofarmaka v oblasti mediastina vpravo.
Obr. 4:
Zobrazení akumulace 111In-OctreoScan
v oblasti horní části hrudníku metodou maximum
pixel raytrace s patologickou ložiskovou depozicí
v horním mediastinu vpravo (červeně).

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5:
3D zobrazení ložiskové depozice 111In-OctreoScan
v oblasti horního mediastina vpravo. Fyziologicky se zobrazuje
depozice radiofarmaka v oblasti sleziny a jater.

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software