Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce lokální recidivy karcinomu rekta pomocí 99mTc-CEA Scan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 75 let.
Pacient po amputaci rekta pro ca před 2 lety hospitalizován s podezřením na recidivu onemocnění.

Z rodinné anamnézy: matka ca plic.

Z osobní anamnézy: stp.amputaci rekta pro ca před 2 lety, diabetes mellitus II.typu na dietě a PAD, ischemická choroba dolních končetin.

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy a ikteru, lymfatické uzliny nezvětšeny, kardiopulmonálně kompenzován, P 85/min, TK 165/85 torr, ozvy bez šelestů, dýchání alveolární, čisté, břicho bez zjevné patologie, per rectum neg.

Laboratorně: středně zvýšena sedimentace, známky hypochromní anemie v krevním obraze, hraničně vyšší AST, metabolický a jaterní soubor bez pozoruhodností, CEA 10,9ng/ml.

Z vyšetřovacího programu: sono břicha, rtg plic, ekg-bez patologie.

Doplněna scintigrafie 99mTc CEA Scan metodou „whole body“ a SPECT za 4, resp.24 hodin po aplikaci radiofarmaka s nálezem patologické ložiskové depozice radiofarmaka za močovým měchýřem v předpokládané oblasti rekta před kostí křížovou-viz. obr. 
Vyšetření prováděno po aplikaci 740MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.

Nález potvrzen pomocí CT - lokální recidiva karcinomu v malé pánvi a parailických lymfatických uzlinách. Doporučena konzervativní onkologická terapie.
 
 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie 99mTc CEA Scan
za 4 hodiny po aplikaci radiofarmaka s nálezem
rozsáhlé patologické ložiskové depozice v oblasti
malé pánve.
Obr. 2:
Scintigrafie 99mTc CEA Scan za 4 hodiny po aplikaci radiofarmaka metodou SPECT
s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,
sagitální a koronální s nálezem patologické ložiskové
depozice radiofarmaka v oblasti malé pánve.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie 99mTc CEA Scan za 24 hodiny po aplikaci radiofarmaka metodou SPECT
s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,
sagitální a koronální s nálezem patologické ložiskové
depozice radiofarmaka v oblasti malé pánve.
Obr. 4:
Scintigrafie 99mTc CEA Scan za 4 hodiny po aplikaci radiofarmaka metodou SPECT
s následnou rekonstrukcí v rovině koronální
s nálezem patologické ložiskové depozice
radiofarmaka v oblasti malé pánve.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení Obr. 6 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5:
3D zobrazení akumulace 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci
fyziologicky v ledvinách, patologicky pak
v malé pánvi.
Obr. 6:
Zobrazení 99mTc CEA Scan metodou
maximum pixel raytrace s patologickou ložiskovou
depozicí radiofarmaka v malé pánvi.

 

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz