Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor kaudy pankreatu, nádorová duplicita

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

61letý muž s nádorovou duplicitou: adenokarcinomem sigmatu pT1 (stav po kurativní endoskopické resekci) a multifokálním nádorem kaudy pankreatu v terénu chronické pankreatitidy. Stav po levostranné resekci pankreatu se splenektomií, histologicky multifokální neuroendokrinní tumor G1 (NET G1) v terénu neuroendokrinní mikroadenomatózy, 5 lymfatických uzlin bez metastázy, pT1 pN0 pMx. 

Odeslán onkoložkou k došetření k vyloučení generalizace.

Scintigrafie Octreoscanem 

I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli za 4 a 24 hodin pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 1-3)


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci. / Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci. / 


Pozorujeme solitární patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka na pomezí středního a dolního plicního pole dorzálně a mediálně (paravertebrálně – zřejmě v segmentu VI, koreluje s denzním přibližně kulovitým ložiskem na CT velikosti v průměru cca 10 mm). Nález svědčí pro tkáň se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů – solitární plicní metastázu. 

Závěr:
U 61letého pacienta s neuroendokrinním tumorem kaudy pankreatu prokazujeme solitární metastázu v pravé plíci.   


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz