Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor terminálního ilea, další progrese

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika – blíže ONK-275 a ONK-345.

NO: Dnes 70letý muž, u něhož byla před devíti roky provedena resekce ilea, byl zjištěn neuroendokrinní nádor terminálního ilea pT3pN2, z odstraněných 32 lymfatických uzlin byly metastázou postiženy čtyři.

Před pěti roky byl odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity somatostatinových receptorů. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 a 24 hod. (obr. 1) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).   Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /

Závěr: patologické ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů těsně vpravo od střední čáry v oblasti mesenteria v úrovni obratle L3. Nález nejspíše souvisí s metastatickým postižením NET. 

Pak po třech letech byl znovu odeslán onkoložkou k provedení scintigrafického vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 a 24 hod. (obr. 2) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

Závěr: vícečetné jaterní metastázy a metastáza v pravém mesogastriu.

Za dalších 27 měsíců jej onkoložka opět odeslala ke scitigrafickému vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 a 24 hod. (obr. 3-7) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 


Pozorujeme patologicky zvýšenou akumulaci radiofarmaka v mnohočetných ložiscích jater (téměř 20) a dále v LU či ložisku prehepatálně vpravo v blízkosti hrudní stěny vel. 20x11 mm. Dále je patrná fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, střevních kličkách, ledvinách a močovém měchýři - svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě metastázy karcinoidu.
Proti vyš. z 7/2020 se scintigraficky zvýšil počet patol. ložisek zvýšené hustoty somatostatinových receptorů v pravém laloku jater.

Závěr:

U 70letého pacienta jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali metastázu neuroendokrinního nádoru terminálního ilea v LU či ložisku prehepatálně vpravo v blízkosti hrudní stěny a mnohočetné jaterní metastázy. Ve srovnání s vyšetřením před 27 měsíci došlo k další progresi – je větší počet jaterních metastáz.   Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz