KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-40 ze dne 06.04.2005
 

Detekce metastázy kolorektálního karcinomu
v oblasti sterna


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 79 let

Pacientka po hemikolektomii sestupného tračníku pro adenokarcinom před pěti lety byla přijata pro palpační bolestivost horní části sterna.

Z rodinné anamnézy: matka ca mammae, otec ca plic

Z osobní anamnézy: hemikolektomie sestupného tračníku pro adenokarcinom s následnou chemoterapií, diabetes mellitus 2.typu na inzulínu, distální senzomotorická polyneuropatie, stp.suprakondylické amputaci LDK pro diabetickou gangrenu

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.80/min, TK 140/80 torr, břicho-hepar+4cm, hmatná resistence v levém mesogastiu, p.r.bez pozoruhodností

Laboratorně: středně vysoká sedimentace, známky hypochromní anemie,  hraničně vyšší glykémie, urea a kreatinin, výrazně zvýšená hodnota sérového karcinoembryonálního antigenu

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-nespecifické repolarizační změny, sono jater-susp.steatosa, rtg skeletu hrudníku bez patologie

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit metastatické postižení hrudní kosti a k vyloučení event.dalších metastáz v jiné lokalizaci doplněno vyšetření 99mTc-CEA Scan s nálezem zřetelné ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti horní části sterna a v menší míře i v pravém laloku jaterním (viz obr.), což je nález suspektní z metastatického postižení.
Vyšetření prováděno po aplikaci 740MBq,  na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768,  SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.

Závěr: Vyšetření pomocí CEA-Scan splnilo svou roli doplňkové metody při detekci metastáz kolorektálního karcinomu za zvýšených sérových hladin karcinoembryonálního antigenu.


 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc-CEA Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou ložiskovou depozicí v oblasti sterna.
Obr. 2:
Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti přední části pravého laloku jaterního.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti horní části sterna.
Obr. 4:
3D zobrazení s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka (99mTc CEA Scan) v oblasti horní části sterna.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5:
Zobrazení patologické ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti sterna metodou maximum pixel raytrace v levé boční projekci.

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software