Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafická detekce metastatického rozsevu karcinomu
rektosigmatu pomocí 99mTc CEA-Scan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 65 let.

Pacient po resekci rektosigmatu pro ca před třemi lety, s elevací karcinoembryonálního antigenu, k nám odeslán s podezřením na progresi onemocnění.

Z rodinné anamnézy: matka léčena pro diabetes mellitus II. typu, bratr ca prostaty


Z osobní anamnézy: stp.resekci rektosigmatu před třemi lety pro ca, diabetes mellitus II.typu na dietě a PAD, ischemická choroba dolních končetin, fibrilace síní

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS ireg.cca 80/min, TK 150/90 torr, břicho-hepar+3cm, bez hmatné resistence, p.r.bez zřetelné patologie

Laboratorně: sedimentace v normě, známky hraniční hypochromní anemie, vyšší glykémie, hypercholesterolémie, vyšší kyselina močová, CEA 15,7ng/ml

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-normální křivka, sono jater-hepatomegalie, bez zřetelných ložisek

Vzhledem ke klinickému podezření na progresi onemocnění (zvl. vyšší CEA) pacient odeslán ke scintigrafickému vyšetření pomocí 99mTc CEA-Scan metodou „whole body“, planární a SPECT, kde patrny za 4 i 24 hodin po aplikaci zřetelné patologické ložiskové depozice radiofarmaka a to na rozhraní meso a hypogastria a méně zřetelně v malé pánvi.viz obr.
Vyšetření prováděno po aplikaci 740MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768,  planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.


Na podkladě tohoto nálezu doplněna CT břicha s nálezem metastatického postižení uzlin v oblasti bifurkace aorty. Při explorativní laparotomii pak zjištěna tumorosní infiltrace od malé pánve až po radix mesenteria.


Závěr: Z výše uvedeného plyne přínos 99mTcCEA-Scan při detekci recidivy či metastáz karcinomu tlustého střeva a rekta ve spojitosti se zvýšenými hladinami sérového CEA.

 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan za 4 hodiny po aplikaci s nálezem patologické ložiskové depozice radiofarmaka na rozhraní meso a hypogastria.
Obr. 2:
Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc CEA-Scan za 4 hodiny po aplikaci s nálezem patologické ložiskové depozice radiofarmaka na rozhraní meso a hypogastria.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie pomocí 9mTc CEA-Scan za 24 hodin po aplikaci metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s nález patologické ložiskové depozice radiofarmaka v mesogastriu.
Obr. 4:
3D zobrazení ložiskové depozice radiofarmaka v mesogastriu

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení Obr. 6 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5:
3D zobrazení ložiskové depozice radiofarmaka v mesogastriu
Obr. 6:
Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s ložiskovou depozicí radiofarmaka v mesogastriu.

 

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz