Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Metastatické postižení jater při karcinomu rektosigmoidea
detekované pomocí 99mTc CEA-Scan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 60 let.

Pacientka po resekci rektosigmatu pro ca před čtyřmi lety, s elevací karcinoembryonálního antigenu, k nám odeslána s podezřením na metastatický rozsev při základním onemocnění.

Z rodinné anamnézy: matka zemřela na infarkt myokardu, otec se léčil se slinivkou břišní


Z osobní anamnézy: stp. resekci rektosigmatu před čtyřmi lety pro ca, schizofrenie v léčení, hypertenze

Objektivně: obézní, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.cca 88/min, TK 180/90 torr, břicho-bez hmatné resistence, hepar+2cm, další bez pozoruhodností, p.r.bez zřejmé patologie

Laboratorně: sedimentace 45/70, známky hypochromní anemie, vyšší urea, kreatitnin a K, hypercholesterolémie, hypertriglyceidémie, CEA 14,9ng/ml

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-normální křivka, sono jater-susp. ložiskové postižení pravého laloku, koloskopie negativní, CT jater popisuje solitární ložisko pravého jaterního laloku.

Poté doplněno scintigrafické vyšetření pomocí 99mTc CEA-Scan metodou „whole body“, SPECT, kde patrna za 4 i 24 hodin po aplikaci zřetelná patologická ložisková depozice radiofarmaka charakteru jakoby lemu kolem fotopenického defektu v pravém jaterním laloku, což je nález susp. z metastatického postižení jater, viz obr.
Vyšetření prováděno po aplikaci 740MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768,  planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.Závěr: Z výše uvedeného plyne přínos 99mTcCEA-Scan při detekci recidivy či metastáz karcinomu tlustého střeva a rekta ve spojitosti se zvýšenými hladinami sérového CEA jako doplňku ostatních neinvazivních metod.Pacientka pak předána do péče onkologů, kde podstoupila lokální chemoterapii cestou a. hepatis.

 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci s nálezem ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti jater.
Obr. 2:
Scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální za 4 hodiny po aplikaci s ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravém jaterním laloku.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
3D zobrazení depozice radiofarmaka fyziologicky v ledvinách a močovém měchýři, patologicky pak v jaterním parenchymu (AP a DX projekce za 4 hodiny po aplikaci).
Obr. 4:
Zobrazení pomocí metody maximum pixel raytrace s ložiskovou depozicí radiofarmaka v jaterním parenchymu.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5:
3D zobrazení depozice radiofarmaka fyziologicky v ledvinách, patologicky pak v jaterním parenchymu za 24 hodin po aplikaci.

 

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz