Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Metastatické postižení jater+peritoneální rozsev při karcinomu
sigmoidea detekovaný pomocí 99mTc CEA-Scan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 51 let.

Pacient po resekci sigmatu pro ca před rokem, s elevací tumorových markerů, odeslán s podezřením na metastatický rozsev při základním onemocnění.

Z rodinné anamnézy: oba rodiče zemřeli na CMP.

Z osobní anamnézy: stp. resekci sigmatu pro ca před rokem, stp. 2 seriích chemoterapie, hypertenze, vředová choroba gastroduodena.

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 70/min, TK 155/90 torr, břicho-bez hmatné resistence,  hepar+3cm, další bez pozoruhodností, p. r. bez zřejmé patologie.

Laboratorně: sedimentace 30/55, nižší Hb, ery, vyšší kreatitnin a urea, hyperlipidémie, hraničně vyšší AST, ALT, GMT, elevace CEA a CA 72-4.

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-nespecifické reolarizační změny, sono jater-ložiskové postižení pravého laloku. 
Poté doplněno scintigrafické vyšetření pomocí 99mTc CEA-Scan (imunoscintigrafie pomocí fragmentů monoklonální protilátky anti-CEA) metodou „whole body“, SPECT za 4 a 24 hodin, kde při planárním vyšetření neprokazujeme patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka, avšak po provedení vyšetření metodou SPECT patrný rozsáhlý fotopenický defekt v pravém laloku jaterním s náznakem jakoby lemu zvýšeně akumulujícího radiofarmakon, dáleje zde depozice radiofarmaka ventromediálně od jakoby svraštělé pravé ledviny při stěně břišní neměnící pozici během 24 hodin, viz obr. Nález odpovídá susp. metastatickému postižení jater a peritonea.
Vyšetření prováděno po aplikaci 740 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.

Následně provedená CT jater popisuje metastázu pravého laloku jaterního, což jen potvrzuje námi vyjádřené podezření. Následně provedena radikální resekce jaterní metastázy a potvrzena i peritoneální diseminace.Závěr: Z výše uvedeného plyne přínos 99mTc CEA-Scan při detekci recidivy či metastáz karcinomu tlustého střeva a rekta ve spojitosti se zvýšenými hladinami sérového CEA jako doplňku ostatních neinvazivních metod.

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan
s planárními snímky v AP a PA projekci za 4 hodiny po aplikaci s nálezem depozice radiofarmaka
v oblasti pravého laloku jaterního.
Obr. 2:
Scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan metodou SPECT za 4 hodiny s následnou rekontrukcí
v rovině transversální, sagitální a koronální
s fotopenickým defektem lemovaným zvýšenou akumulací radiofarmaka v oblasti dorsální části pravého jaterního laloku.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan metodou SPECT za 24 hodiny s následnou rekontrukcí
v rovině transversální, sagitální a koronální
s vícečetnými depozicemi radiofarmaka v blízkosti přední stěny břišní.
Obr. 4:
3D zobrazení depozice radiofarmaka fyziologicky
v ledvinách (pravá ledvina je svraštělá) a patologicky v oblasti přední stěny břišní.

 

 

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz