Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Metastázy karcinoidu ilea – další sledování

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:
Kazuistika pacientky uvedena již dříve a to ONK-17 a ONK-38. U 60 leté nemocné byly v roce 2001 zjištěny mnohočetné metastázy karcinoidu ilea, ale Octreoscanem byla prokázána pouze jedna jaterní metastáza. Při kontrolním vyšetření za 4 roky poté jsme potvrdili progresi metastáz scintigrafií Octreoscanem. Nyní za necelý rok byla nemocná odeslána ke kontrolnímu vyšetření.

Kazuistika:

Na podrobné anamnestické a laboratorní údaje s přehledem provedených vyšetření odkazuji na kazuistiku
ONK-17 a ONK-38.

O března 2003 užívá Sandostatin 30 mg 1 x za 3 týdny, Roferon ( interferon A ) 66 mil.j. 3 x týdně s.c.
Průběh onemocnění a souhrn vyšetření od ledna 2005, kdy u nás naposledy scintigraficky vyšetřena pomocí Octreoscanu:

Subjektivně nemocná pociťuje od července 2005 pobolívání břicha (s medikací Helicid 20 mg denně), bolesti v zádech, za rok 2005 úbytek na váze 10 kg, zesílení již dříve přítomných průjmů (denně podáváno Immodium tbl). 
12.01.2005 – ambulantní kontrola na onkologickém pracovišti: hladina 5 – HIOK 350, chromogranin A zvýšen na 160 U/l, lékařem nebyla konstatována žádná progrese onemocnění, nutnost vysazení Sandostatinu. Změna onkologického pracoviště.
24.01.2005 – octreoscan: výrazná progrese metastáz ve srovnání s vyšetření v lednu 2001.

21.7.-24.7. 2005 hospitalizace na interním oddělení pro bolest břicha, provedena ultrasonografie břicha, gastrofibroskopie. Byly zjištěny zvětšené retroperitoneální uzliny, eroze žaludečního antra, hyperacidita.
29.8.2005 – hladina 5-HIOK 582,6 umol/l..
Září 2005 – provedeno vyšetření nukleární magnetickou rezonancí břicha s nálezem 2 nových malých ložisek v pravém laloku jaterním, zvětšeny retroperitoneální uzliny, ložisko v lobus caudatus jater bez výrazných progresivních změn. Od invazivních zákroků (chemoembolizace a.hepatica upuštěno).
Říjen 2005 – KO: leuko 5,8, ery 4,1, Hb 124, seg.38, lymfo 52.
16.11.2005 – hladina 5-HIOK 712,8 umol/l
24.11.05 – chromogranin A 1000 U/l


Scintigrafické zobrazení:

XII/05 scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. (viz obrázek č.1), za 24 hod. (viz obrázek č.2) a navíc cílenou tomografickou scintigrafii břicha (viz obrázek č.3) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Detektory opatřeny vysokoenergetickými kolimátory. Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách (v ledvinách výraznější), močovém měchýři a difuzně v játrech. V mediální části pravého jaterního laloku (levý lalok je resekován) je patrné jedno patologické ložisko, další je v dorzální části pánve vpravo těsně u střední čáry (podle dalších vyšetření zřejmě v retroperitoneu), v levém nadklíčku a několik ložisek v hrudníku, které se promítají do středních plicních polí, do dolních plicních polí, do mediastina. Další ložisko je v místě resekovaného levého jaterního laloku, susp. ložisko patrné jen při vyšetření za 24 hod. na krku vysoko vpravo. Scintigramy za 5 a 24 hodiny po aplikaci uváděny ve dvou modifikacích obrazů s různým „upper“ a „lower treshold“ k lepšímu posouzení všech přítomných metastatických ložisek.


Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Obr.č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Obr.č. 3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/Obr.č. 3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy,
střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/


Oproti poslednímu vyšetření Octeroscanem v lednu 2005 se zvětšilo ložisko v pánvi vpravo (možnost spojení se zhoršováním průjmů), o něco je také výraznější nález v hrudníku, nově ložisko v místě resekovaného levého jaterního laloku, susp. ložisko vysoko vpravo na krku. 

Při progresi metastáz karcinoidu ilea dochází u pacientky ke zhoršování stavu, bolestem břicha a zad, zhoršování průjmů, většímu váhovému úbytku. V prosinci 2005 je zahájena chemoterapie Temodalem při stávající terapii.

Diskuse a závěr:

Od ledna 2005 od posledního scintigrafického vyšetření dochází opětně k progresi onemocnění. Trend prudkého zvýšení hodnot 5-HIOK ( zdvojnásobení ) a chromograninu A (6,5 x), nekoresponduje s obrazem CT a NMR, spíše však s Octreoscanem. Efekt léčby Roferonem je nulový. Je nasazena chemoterapie. Oproti jiným zobrazovacím metodám Octreoscan podává nejlepší informace o rozsahu postižení metastázami (na rozdíl od situace v roce 2001, kdy naopak na scintigramech zachycena jen jedna jaterní metastáza, ostatní přítomné metastázy nebyly scintigraficky zobrazeny). 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz