Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce duplicity kolorektálního karcinomu pomocí 99mTc CEA- Scan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 56 let.

Pacient po resekci coli sigmoidei pro ca před rokem, s elevací CEA, odeslán s podezřením na metastatický rozsev či recidivu při základním onemocnění.

Z rodinné anamnézy: děda zemřel na ca močového měchýře, matka ca mammy, sestra totéž

Z osobní anamnézy: stp.resekci sigmatu pro ca před rokem, stp.chemoterapii, stp.polytraumatu před lety

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.75/min, TK 140/90 torr,břicho-bez hmatné resistence, hepar v oblouku, jizva klidná, další bez pozoruhodností, p.r.ampula prostorná, bez zřejmé patologie

Laboratorně: sedimentace 75/90, bez známek anemie v KO, hraničně vyšší GMT, moč+sed.10ery, jinak v n., elevace CEA (17ng/ml), CA 19-9 v normě.

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-bez patologie, sono jater-bez metastatického postižení. 
Poté doplněno scintigrafické vyšetření pomocí 99mTc CEA-Scan metodou „whole body“, SPECT za 4 a 24 hodin, kde nalézáme patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka projikující se do střední třetiny vzestupného tračníku ventrokaudálně od dolního pólu pravé ledviny, nález patrný jak za 4, tak i za 24 hodin po aplikaci (obr.)
Vyšetření prováděno po aplikaci 740MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.

Následně provedeno kolonoskopické vyšetření s nálezem tumoru ve střední třetině vzestupného tračníku-dalším vyšetřovacím programem potvrzeno podezření na duplicitu kolorektálního karcinomu.

Závěr: přes výše zvažovanou možnost zůstává hlavním přínosem 99mTcCEA-Scanu detekce recidivy či metastáz karcinomu tlustého střeva a rekta ve spojitosti se zvýšenými hladinami sérového CEA jako doplňku ostatních neinvazivních metod.


Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc-CEA Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka.

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc-CEA Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka./


Obr. 2: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravém mesogastriu.

/Obr. 2: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravém mesogastriu./


Obr. 3: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 24 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravém mesogastriu.

/Obr. 3: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 24 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravém mesogastriu./


Obr. 4: 3D zobrazení s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka(99mTc CEA Scan) v oblasti pravého mesogastria.

/Obr. 4: 3D zobrazení s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka(99mTc CEA Scan) v oblasti pravého mesogastria./


Obr. 5: Zobrazení patologické ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti pravého mesogastria metodou maximum pixel raytrace v AP projekci.

/Obr. 5: Zobrazení patologické ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti pravého mesogastria metodou maximum pixel raytrace v AP projekci./


Obr. 6: Zobrazení patologické ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti pravého mesogastria metodou maximum pixel raytrace v AP projekci(jiná barevná škála).

/Obr. 6: Zobrazení patologické ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti pravého mesogastria metodou maximum pixel raytrace v AP projekci (jiná barevná škála)./


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz