KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-53 ze dne 19.01.2006
 

Recidiva kolorektálního karcinomu
detekovaná pomocí
99mTc CEA-Scan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 70 let.

Pacient po opakovaných resekcích částí tlustého střeva pro ca v oblasti flexura hepatis před rokem, po 8 kůrách chemoterapie s elevací CEA a FW,  odeslán s podezřením na metastatický rozsev, event. recidivu základního onemocnění.

Z rodinné anamnézy: oba rodiče zemřeli na IM, v rodině DM a choroby GIT

Z osobní anamnézy: stp. opakované resekci transversa v oblasti hepatální flexury pro ca před rokem, stp. 8 seriích chemoterapie, diabetes mellitus II. typu na dietě, chronická FS, hypercholesterolémie, lumbago v anamnéze

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS irreg. cca80/min, TK 175/95 torr, břicho-bez hmatné resistence, hepar v oblouku, jizva klidná, p.r. bez zřejmé patologie

Laboratorně: sedimentace 70/hod., nižší Hb, ery, htc, hyperlipidémie,  hraničně vyšší glykémie, hyperurikémie, elevace CEA 

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-fibrilace síní, sono jater-hepatopatie, v.s. steatosa, bez zřetelného ložiskového postižení, scintigrafie jater a sleziny bez zřejmé patologie 
Poté doplněno scintigrafické vyšetření pomocí 99mTc CEA-Scan metodou „whole body“,  SPECT za 4 a 24 hodin, kde při planárním vyšetření neprokazujeme patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka, avšak po provedení vyšetření metodou SPECT již za 4 hodiny patrná zřetelná ložisková depozice radiofarmaka v oblasti podjaterní krajiny zvýrazňující se za 24 hodin (viz obr.). Vyšetření prováděno po aplikaci 740MBq,  na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker,  vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.

Scintigrafický nález naznačuje recidivu základního onemocnění v původní oblasti, která následně potvrzena dalším vyšetřovacím postupem (koloskopie+CT).

Závěr: Z výše uvedeného plyne přínos 99mTcCEA-Scan při detekci recidivy či metastáz karcinomu tlustého střeva a rekta ve spojitosti se zvýšenými hladinami sérového CEA jako doplňku ostatních neinvazivních metod. Potvrzen rovněž přínos vyšetření metodou SPECT.


Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc-CEA Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka.

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc-CEA Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka./


Obr. 2: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v podjaterní krajině.

/Obr. 2: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 4 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v podjaterní krajině./


Obr. 3: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 24 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v podjaterní krajině.

/Obr. 3: Scintigrafie pomocí 99mTc CEA Scan metodou SPECT za 24 hodiny po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v podjaterní krajině./


Obr. 4: 3D zobrazení s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka(99mTc CEA Scan) v oblasti podjaterní krajiny.

/Obr. 4: 3D zobrazení s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka(99mTc CEA Scan) v oblasti podjaterní krajiny./


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software