Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Akumulace pentetreotidu (OctreoScanu®) v místě zánětu po vpichu při angiografii

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

Pacient ve věku 26 let byl hospitalizován pro hemodynamicky závažné krvácení do trávicího traktu spojené s enteroragií. Při přijetí hodnota hemoglobinu činila 76 g/l, po opakovaných krevních převodech došlo k vzestupu na 124 g/l a po dalším krvácení k poklesu na 104 g/l. Jednalo se o druhou ataku, první proběhla před čtyřmi měsíci. Při gastroskopii zjištěny vícečetné eroze v žaludečním tělu a antru, které však krvácení nevysvětlily. Při koloskopii je přítomna čerstvá krev přitékající z orálnějších částí ilea a nodulární a polypoidní změny terminálního ilea, nález ale nebyl typický pro m. Crohn, ostatní nález na tlustém střevě se jevil normální. Scintigrafie s in vivo radioaktivně označenými erytrocyty prokázala masivní intermitentní krvácení v oblasti ilea. Následná enteroklýza a scintigrafie s 99mTc-pertechnetátem Meckelův divertikl neprokázala. Angiografie z pravého třísla s nástřikem horní a dolní mezenterické tepny kontrastní látkou neprokázala zdroj krvácení. Vzhledem k stavu pacienta a závažnosti krvácení následovalo provedení peroperační enteroskopie s následnou resekcí části ilea. Histologicky se jednalo o karcinoid, který prorůstal celou střevní stěnou. Následovalo provedení celotělové scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), kde jsme vyloučili metastázy karcinoidu. V pravém třísle se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 18 mm. Rozborem anamnézy a prohlídkou místa akumulace jsme zjistili, že se jedná o zánět v místě vpichu v pravém tříslu při angiografii.

Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Solitární, drobné ložisko patologické tkáně se somatostatinovými receptory v pravém tříslu.


Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScanŇ). Ložisko tkáně se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém třísle. Zánět v místě vpichu při angiografii.

/ Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Ložisko tkáně se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém třísle. Zánět v místě vpichu při angiografii./


Obr. 2.: Statická scintigrafie pravého třísla s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®).

/ Obr. 2.: Statická scintigrafie pravého třísla s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®)./

 

Závěr

Scintigrafie s pentetreotidem je neocenitelný pomocník při stagingu pacientů s karcinoidem. Specificita tohoto vyšetření je negativně ovlivněna přítomností somatostatinových receptorů na povrchu leukocytů a tudíž v místě zánětu dochází ke zvýšené koncentraci leukocytů a zvýšené akumulaci pentetreotidu, která snižuje specificitu tohoto vyšetření.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz